Sist oppdatert: 15.05.2019 22:01

Stor glede i HIL!

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: LINDA SKOLGLY

Onsdag 15. mai ble det kjent at Sparebankstiftelsen DNB har gitt
400 000 kr i støtte til rehabilitering av lysløypa ved Hedalen barne- og ungdomsskole
.

– Vi er svart glade for den støtten som er gitt, sier idrettslagets leder, Ola Jonny Fossholt. – Slikt skaper lys i bygda vår, og gjør det mulig å realisere det svært omfattende prosjektet.

3. juni starter arbeidene som vil omfatte omfatte utskifting av lysanlegg, samt omlegging av traseen ved Bautahaugen samlinger.

Kostnadsramma for prosjektet er satt til
1 474 763 kroner. Det er Sør-Aurdal Energi, Hedalen installasjon og andre underentreprenører som skal stå for arbeidene.

Det var avdekket kritiske feil og mangler ved lysløypa. Lyset i nåværende anlegg er gamle PCB-armaturer, og stolpene inneholder kreosot. Det er derfor nødvendige arbeider som nå settes i gang.


Fra Hedalen stilte hele 16 barn og voksne da Sparebankstiftelsen overrakte gaven

Finansieringen
I november 2018 fikk vi den gledelige nyheten om at Sparebankstiftelsen Hallingdal ga 100 000,- til samme prosjekt, sier Linda Skogly.

– Vi har også fått 85 000,- i gave fra bedrifter/foreninger og privatpersoner her i Hedalen. HIL har videre søkt om 491 000 kroner i spillemidler. Svar på den søknaden kommer i juni. – Signalene her er at vi må beregne at søknad ikke vil gå gjennom før om 4–5 år, så her må vi nok bare smøre oss med tålmodighet, sier Skogly.

– I og med at det tar så lang tid med spillemiddelsøknaden, har vi vært så heldige at Fjellstyret har sagt seg villige til å bistå med mellomfinansiering av prosjektet inntil spillemiddelsøknad er i orden. Dette var helt avgjørende for oss. Vi måtte være sikre på at vi hadde nok midler til å fullføre hele prosjektet i sin helhet, før vi kunne starte. – Hadde det ikke vært for Fjellstyret, ville vi ikke kunne startet med rehabiliteringen før spillemiddelsøknaden var i orden.

HIL bruker også av egne midler for å få prosjektet i havn. Når spillemidlene er på plass, vil laget søke om momskompensasjon.
 
Sparebankstiftelsen i Hallingdal 100 000 kr
Sparebankstiftelsen DNB 400 000 kr
Spillemidler 491 000 kr
Gaver 85 000 kr
Sum 1 076 000 kr