Sist oppdatert: 16.05.2019 18:16

Sikring av grustak og steinbrudd

  ARNE HEIMESTØL

I kommunestyrets spørretime tirsdag 14.5. stilte gruppeleder Olav Kristian Huseby (H) følgende spørsmål:

Ved selvsyn har jeg sett at grustak og steinbrudd i kommunen har høye og usikrede bratte skrenter og stup. Det er ofte snakk om 10–20 meters høyder. Hvem har ansvar for at slikt sikres slik at ikke dyr og mennesker kan falle ned og skades, og hvem skal i tilfelle påse at reglene overholdes?

Det var plansjef Bente Lindal som svarte. Hun sa at det er reguleringsplaner på flere slik tiltak. Der er det vurdert om det er nødvendig med sikringstiltak. Det er ellers grunneier som har ansvar for sikringstiltak, og byggesak har skal sørge for tilsyn.