Sist oppdatert: 01.05.2019 20:56

Høyaktuelt tema på 1. mai

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ROLF GUNNAR OLSEN

Én av parolene i 1. mai-toget på Bagn hadde følgende tekst: "Bevare skolene i bygdene".


Finn Teslo er én av kandidatene på Arbeiderpartiets liste

Årets 1. mai-markering startet med gudstjeneste ved Signe Kvåle i Bagn kyrkje. Deretter var det samling i glasshuset på SAUS. Svein Bakke holdt appell, og ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken hadde hovedtalen.

Både Hansebakken og Bakke var opptatt av at vårt felles velferdssamfunn ikke skal ble delt opp og privatisert. Arbeiderpartiet vil kjempe mot at forskjellene i samfunnet skal bli større. – Det er viktig å verne om fellesskapsfølelsen og stå sammen.


Trine Adde Hansebakken, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet


Sigmund Skjerpen er varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet