Sist oppdatert: 01.06.2019 15:48

Godt språk i saksdokumenter?

  ARNE HEIMESTØL

Denne uka har jeg brukt en del tid på å lese kommunale saksdokumenter. Jeg må innrømme at jeg sliter med å forstå alt jeg prøver å sette meg inn i.

Les selv saken Valdres Storhall AS - Søknad om kommunal garanti og støtte i rettstvist.

– Vær kritisk til egen språkbruk. Er den presis og korrekt? Tjener den hensikten? skriver Agnar Kårbø i en artikkel i Kommunal Rapport.

Det bør vel være et mål at både politikere og allmennheten skal kunne forstå kommunale saksdokumenter uten å be om utførende forklaringer?