Sist oppdatert: 04.05.2019 15:18

Bærekraftig og offensiv kommune

  FINN OLAV TESLO, LISTEKANDIDAT FOR SØR-AURDAL ARBEIDERPARTI


På høsten 2016 ble jeg pensjonist og flyttet til Bagn sammen med kona. Siden da har jeg fulgt med på debatten i Sør-Aurdal kommune om utgiftssida av budsjettet og særlig debatten om skolestrukturen og mulig nedleggelser. Vedtak er gjort, men likevel kommer saken stadig opp igjen. La det være helt klart, Sør-Aurdal Arbeiderparti ønsker levende bygder med nærhet til tjenestene og da med skole.

Debatten har også vært ført under temaet «Bærekraftig kommune». Jeg har tillatt meg å føye til offensiv kommune. I debatten som har pågått og gjengitt i lokalavisen har den andre siden av budsjettet, inntektssida, vært etter mitt skjønn helt fraværende. Samtidig opplever kommunen at folketallet er synkende.

Vi kan med den sittende regjeringen ikke forvente økte overføringer. Avgiftsnivået i kommunen har nådd et metningspunkt, så derfor må man se på mulighetene for hvordan kommunen kan legge til rette for vekst og utvikling slik at skatteinngangen blir økt.

Det er fint å bo i Sør-Aurdal, og hvordan formidles det på hjemmesida? Hva er de 10 beste grunnene til å bo og flytte til kommunen? Hva kan kommunen tilby? Folk som vurderer å søke jobb her, slår opp på hjemmesida og leser. Kanskje vil også folk som har jobb i nabokommunen Nes vurdere å bosette seg i Sør-Aurdal.

Ungdommer i kommunen som har tatt utdanning og ønsker å fortsatt bo her, hva tilbyr kommunen av hele stillinger? Dette er også helt avgjørende for at familier skal flytte hit.

Hvor er det ledige hus og leiligheter i kommunen? Hvor er det ledige tomter slik at de som ønsker å bygge, får mulighet?

Finnes det bedrifter som kan tenke seg å etablere seg i kommunen? Hvilke gunstige betingelser kan kommunen tilby?

Det står å lese i lokalavisa om at hjørnesteinsbedriftene i kommunen går så det suser, og at det trengs mer kompetanse og flere ansatte. Har det blitt avholdt møte med disse bedriftene for å undersøke hva som må tilrettelegges?

Jeg har stilt mange spørsmål her, og jeg sitter ikke med fasiten på dette. Imidlertid ønsker jeg at fokus flyttes til inntektssida og mer offensiv satsing. Man må sette seg litt lenger fram i stolen og kunne komme opp med en tiltaksplan for vekst og utvikling.

Til slutt vil jeg som fotballentusiast trekke en parallell til Ole Gunnar Solskjær som nå skal prøve å bygge opp igjen Manchester United til et topplag. Han snakker om at han må få tak i spillere som ønsker å blø for drakta og ha det rette DNA til klubben.

Finn Olav Teslo, listekandidat for Sør-Aurdal Arbeiderparti