Sist oppdatert: 09.05.2019 18:41

Støtte fra Vassfarfondet

  ARNE HEIMESTØL

Vassfarfondet ble opprettet i 1985 for å kompensere for begrensninger i skogsdriften som følge av vern av Vassfaret. Per 31.12.2018 var disponibel saldo på fondet 2 175 004 kr.

Fondet skal brukes til tiltak for å utvikle ny næringsvirksomhet istedenfor den virksomhet som faller bort som følge av vernet av Vassfaret.

En betydelig del av fondsmidlene skal brukes til tiltak som vil ha en positiv effekt på næringsvirksomheten og bosettingen i Hedalen.

Samlede utbetalinger utgjorde 36 188 kr, og avsetninger 23 812 fordeler seg slik:

Etableringstilskudd

Marpa Løberg 15 000 kr
Raz Kleiven 15 000 kr
Jeanette De Vies 15 000 kr
Tony Aaslie 15 000 kr

2019
Fondsstyret i Sør-Aurdal kommune vedtok tirsdag 30.4.2019 enstemmig å innvilge et engangstilskudd på 775 000 kr til Teinvassåsen Utvikling AS til utbygging av 4,9 km høyspent fra bomstasjonen lengst nord i Hedalen og opp på til Teinvassåsen. 375 000 kroner av dette beløpet ble bevilget fra Vassfarfondet.