Sist oppdatert: 17.03.2019 14:15

Delingssak og bosetting

  MAGNE RUUD

Jeg viser til delingssak 19/1545 og til Nils Garlis glimrende ytring her på hedalen.no.

I samme åndedrag vises til oppstart av det 3-årige bosettingsprosjektet, vedtatt i kommunestyret den 7. desember 2018.

I nevnte delingssak har både administrasjonen og politikerne en utmerket anledning til å la bosettingsprosjektet bli fylt med praktisk innhold.

Det er nå vedtatte sannheter i delingssaker skal måles opp mot nødvendig nytenking for å nå målsettingen om å snu en alvorlig trend, nemlig avfolkning.
Ha i minnet SSB’s framskriving av befolkningsutviklingen i kommunen. Gjør i alle fall et forsøk på å gjøre den til skamme. 
La ord bli handling!