Sist oppdatert: 20.03.2019 20:08

Sykefravær 4. kvartal 2018

  ARNE HEIMESTØL

– Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 5,6 prosent i 4. kvartal i 2018. Sykefraværet i landet var på 5,1 prosent. Sammenlignet med samme kvartal året før var nedgangen i sykefraværet i Innlandet på 2,3 prosent, mens den bare var på 1,3 prosent i landet, sier direktør Bjørn Lien i NAV.

Her er tallene for Valdreskommunene

4. kvartal 2016 2017 2018 Endring i prosent
Sør-Aurdal 5,5 6,5 5,3 –18,9
Nord-Aurdal 5,9 6,4 5,5 –20,1
Øystre Slidre 5,8 5,8 5,2 –11,5
Etnedal 5,8 6,5 4,8 –26,6
Vang 6,7 4,3 5,8 34,2
Vestre Slidre 5,3 7,0 5,6 –20,1

Arbeidsplass Sør-Aurdal kommune
Totalt sykefravær (både egen- og legemeldt) i Sør-Aurdal kommune i 2018 var på 8,1 %. Det egenmeldte fraværet var på 1 % ,og det legemeldte på 7,1 %. Sykefraværet blant kvinner var på 9,3 % og blant menn på 2,9 %, opplyser fagleder personal, Bjørg Dokken.