Sist oppdatert: 06.03.2019 18:01

Reguleringsplan for Teinvassåsen hytteområde vedtatt

  ARNE HEIMESTØL
Seks år tok det fra arbeidet startet til kommunestyret vedtok planen.  Hensikten med planen er å legge til rette for 141 nye tomter for
fritidsbebyggelse med høy standard
.
  • Her kan du lese saksframstillingen og vedtakene som ble gjort.

Strøm til Teinvassåsen
Hyttefeltet som er planlagt, må ha strøm. Det er per i dag ikke tilrettelagt for dette på Teinvassåsen. Planen er å legge strøm fra bommen nord for Søbekksetervegen til Kringletjern.

Flere hytteeiere har meldt interesse for å få strøm til hyttene sine. Sør-Aurdal Energi vil sende brev til disse i løpet av april. Her vil de få opplyst hva en strømtilkobling kan komme til å koste. Hytteeiere som ikke har meldt interesse, men som ønsker å gjøre det, bør derfor snarest mulig kontakte strømselskapet.

– Finansiering av strøm til Kringletjern må være i orden før utbyggerne kan sende bestilling til SAE. Jo flere som melder interesse, jo lettere vil det bli å få finansiering på plass, sier Helga Perlestenbakken, som er en av grunneierne i det planlagte hytteområdet.

Tre utbyggere
Grunneierne ser for seg en gradvis utbygging av hyttefeltet. De har vært i kontakt med tre utbyggere. Én av disse er Hedda hytter. Nødvendig infrastruktur må på plass før hytter kan bygges.

Skiløyper
Det vil være behov for å endre noen skiløypetraseer slik at disse ikke krysser veier. – Dette må vi samarbeide med Hedalen løypelag om, sier Perlestenbakken.