Sist oppdatert: 06.03.2019 17:58

Først på plass i 70 % av utrykningene

  ARNE HEIMESTØL
Valdres brann- og redningstjeneste rykker ut på en rekke oppdrag og samarbeider godt med både med ambulanse og politi når dette er nødvendig, sier brannsjef Laila Lien Østgård.

Beredskapsavdelingen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS (VBR IKS) har 95 deltidsansatte brannmannskap, og har i tillegg 4 overbefal i administrasjonen som rullerer med en firedelt overordnet vakt 24/7 hele året. VBR IKS har ni brannstasjoner fordelt på fem kommuner.

Brann- og redningstjenesten i Sør-Aurdal har tre stasjoner, Bagn, Begna og Hedalen. Det er 14 mannskaper knyttet til brannstasjonen i Bagn, 7 til Begna stasjon og 6 til Hedalen brannstasjon.

Hedalen
Brannmannskapene i Hedalen kan ha pålagte vakter. Dette skjer gjerne i påska, jula og når det er stor skogbrannfare. I slike tilfeller skal en ikke være mer enn fem minutter fra brannstasjonen. Den er på Øverby.

Når brannmannskapene oppholder seg i bygda, er de pålagt å gå med nødterminal, slik at de ved behov kan rykke ut. – Denne normalordningen gjør at det er vanskelig å vite hvor mange som kan rykke ut når alarmen går, sier brannsjefen. – Det er fullt mulig å få til bedre vaktordninger, men det er et kostnadsspørsmål.

Hvor mange utrykninger var det i 2018 i Sør-Aurdal? Hvilken type oppdrag var dette?

Oppdrag
Når alarmen fra 110 går, rykker brann- og redningstjenesten ut når det brenner, eller når det har skjedd for eksempel trafikkulykker. 113 kan be tjenesten om å rykke ut på helseoppdrag. Ved trafikkulykker med personskader er det ofte nært samarbeid mellom både ambulanse, politi og brann- og redningstjenesten.

– Som hovedregel er det livreddende innsats brannressursen skal kalles ut på, men ofte er det slik at oppdraget kan endre karakter etter at utrykking har skjedd. I mange tilfeller har innsatsen utgjort en forskjell for liv og helse, og det ser vi på som særdeles verdifullt, sier brannsjefen.

Nærmeste sykebil i Sør-Aurdal er stasjonert i Bagn, og politiet i Valdres er stasjonert på Fagernes. For Begnadalen og Hedalen er brann- og redningstjenesten spesielt viktig, for i 70 % av utrykningene i Valdres er de først på plass og må noen ganger løse både politioppgaver og gi førstehjelp før de som har hovedansvaret for disse oppgavene, er på plass.

Utkalling
Når det skjer en hendelse i Begnadalen eller Hedalen, hender det at mannskaper knyttet til både Begna og Hedalen blir kalt ut. Ved større hendelser kan det være behov for flere mannskaper og utstyr fra andre stasjoner.

Når brannmannskapene ikke er pålagt vakt, kan det bety at de er utenfor området der det har kommet anmodning om utrykning. I noen tilfeller møter for mange opp når alarmen går. Da blir overflødige mannskaper dimittert. I andre tilfeller kan det første frammøtet bli for snaut i forhold til utfordringen som skal løses.


Hvordan bør publikum oppføre seg når de kommer opp i hendelser der dere arbeider?
Hvordan ivaretas taushetsplikten?
Hvordan øver brannmannskapene i Sør-Aurdal?

Hvilke nye oppgaver venter når den nye tunellen tas i bruk?

Kan Hedalen.no bruke bilder av mannskaper i Sør-Aurdal fra nettsiden deres?