Sist oppdatert: 12.11.2019 16:23

Julemessa 30. november  – hva går pengene til?

  HARALD LIODDEN
Hedalen Misjonsforening ble etablert i 2017, som en fusjon av Hedalen Normisjon og Hedalen Orientmisjon (tidligere benevnt som Søndre Hedalen Misjonsforening), og er tilsluttet Normisjon.

Normisjon er igjen en sammenslutning av Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen som drev ytremisjon. Det betyr at Normisjon i dag driver arbeid både i inn- og utlandet for å avhjelpe noe av nøden rundt omkring i verden.

Hedalen Misjonsforening ønsker å støtte dette arbeidet økonomisk, bl.a. med inntektene fra den årvisse julemessa. De siste årene har nettoinntekten av dette arrangementet vært ca. 100.000 kroner. Det er imponerende, så takk til alle som har bidratt og fortsatt ønsker å bidra. Pengene går uavkortet til Normisjon, men styret i foreningen bestemmer hvordan pengene fordeles. De siste årene har fordelingen vært slik:

  • 30 % til Normisjon region Oppland, som har som prioritert oppgave å satse på barne- og ungdomsarbeid, herunder leirtilbud.
     
  • 40 % til Normisjonens internasjonale arbeid som de driver i U-land
    30 % øremerket til Normisjonens engasjement for sykehuset i Okaldhunga i Nepal, som hjelper spesielt vanskeligstilte kvinner og barn, herunder driver en fødeklinikk.

Vi håper du ved årets julemesse vil støtte dette arbeidet. Her blir det salg av julebakst, åresalg og lotteri med mange fine gevinster. I tillegg kan du kjøpe potetsuppe, vafler og andre godsaker.

For Hedalen Misjonsforening
Harald Liodden