Sist oppdatert: 15.11.2019 17:25

Mulig å bytte fiberleverandør?

  ARNE HEIMESTØL

Eidsiva bredbånd setter opp prisen på 300/300 Mbps fra 649 kr/md. til 839 kr/md. – en øking på vel 29 %. Det har skapt reaksjoner.

Selskapet tilbyr fiberbredbånd med hastigheter fra 100 Mbps til 1 Gbps, det billigste alternativet har nå en månedspris på 639 kroner, for det dyreste vil en måtte betale 1299 kr.

De fleste privathusholdninger vil klare seg godt med det billigste, men flere valgt nok å takke ja til tilbudet selskapet kom med for en tid siden der en fikk 300 Mbps for 649 kr/md.. – Det er denne hastigheten selskapet fremdeles anbefaler, og så kan en spekelurer på hvilke grunner de har til det.

Skjellerud svarer

I dag tok vi kontakt med Eidsiva Bredbånd på telefon. Der fikk vi vite at det var opprettet en egen linje for dem som hadde spørsmål om prisøkningen. Vi stilte en rekke spørsmål, men ble oppfordret til å ta kontakt med administrerende direktør, Trond Skjellerud. Han har gitt oss følgende tilbakemeldinger på e-post:

– Hva er bakgrunnen for prisendringene?

– Bakgrunnen for prisendringene er at vi har gjort en grundig analyse av alle fiberproduktene vi har, noen har fått mindre prisendringer, mens et par produkter har fått en relativt stor prisøkning. Vår vurdering er at ny nye prisene reflekterer våre kostnader og markedspriser fra andre aktører på en bedre måte, og derfor har vi endret prisene.

Hvorfor anbefaler dere 300 Mbps?

– Vi gir ingen generell anbefaling av 300 Mbps. Mange kunder vil oppleve 100 Mbps som tilstrekkelig. I familier med mange samtidige internettbrukere, kan 100 Mbps bli litt snaut, og der 300 Mbps kan være et riktigere valg.

– Hvilken kapasitet trenger privatkunder?

– Vi tror ikke at det er mulig å gi en generell anbefaling, bruksmønster avgjør behovet. Strømming av video eller ned/-opplasting av data er typisk aktiviteter som kan trekke mye båndbredde, og som kan gjøre at det går tregt hvis hastigheten i abonnementet er for lite.

– I Sør-Aurdal er Telenor inne på markedet, og de reklamerer med at en kan bytte leverandør etter ett år. Kan SAE/Eidsiva tilby det samme?

– I de områdene det har vært offentlig støtte til utbygging, så kan kunden bytte leverandør etter ett år. Det er imidlertid svært få kunder som benytter seg av denne muligheten, uavhengig av bredbåndsleverandør, og årsaken er antageligvis at operatørene har markedsorienterte priser.

Misbruker Eidsiva sin markedsmakt til å skru prisene opp med 29 %?

– Vi forsøker å forvalte vår markedsposisjon på en ansvarlig måte, og vi har samme abonnementspriser i hele Innlandet, både der det finnes andre alternativer og ikke.

– Et tilleggsspørsmål: Gjelder tilbudet om å bytte leverandør alle som har fått fiber med offentlig støtte?

– Ja, men det forutsetter selvsagt at det finnes en tilbyder. Vi stiller fiberen til disposisjon på tilsvarende betingelser som fra Telenor på de adressene som har fått offentlig støtte.

Hedalen sør

I Hedalen har Eidsiva Bredbånd i samarbeid med Sør-Aurdal Energi bygd ut Hedalen sør med offentlig medfinansiering. Utbygginga i Brunbakklia og Skolehagen var en kommersiell utbygging, altså en utbygging uten offentlig tilskudd.

Vi har spurt salg- & Kundedirektør region Øst i Telenor, Jørgen Bjune, om dette selskapet kan være interessert i å tilby fiberkunder i Hedalen sør overgang fra Eidsiva Bredbånd til Telenor.

– Det er et spørsmål vi kan vurdere, sier Bjune.

Telenor kan for tiden tilby 300 Mbps til 639 kr. Dette forutsetter imidlertid TV fra Telenor.