Sist oppdatert: 16.11.2019 17:08

Valdres brann- og redningstjeneste med store investeringer i Sør-Aurdal

  ARNE HEIMESTØL

Brannstasjoner i Bagn, Begna og Hedalen får til sammen 18,5 millioner kroner.


Foto
: Idar Andreas Brastein

Representantskapet i selskapet hadde nylig møte der de vedtok budsjett for 2020 og økonomiplan for årene som kommer.

Ifølge «Valdres» innebærer planen ny brannstasjon i Bagn i 2020 for 12,5 millioner kr. Her må en imidlertid finne tomt før stasjonen kan bygges. Det skal også bygges brannstasjon i Hedalen til 3 millioner kroner. Til Begna brannstasjon er det satt av 3 millioner kroner.

Laila Lien Østgård er daglig leder i selskapet. Hun opplyser at Valdres brann- og redningstjeneste også arbeider med å styrke vaktberedskapen i Sør-Aurdal. Det skal tilsettes seks nye medarbeidere, og disse blir fordelt på de tre brannstasjonene i kommunen.

Hedalen vil også få ny brannbil. Den vil være mindre enn den en har i dag, men bilen være bedre tilpasset vegene i bygda og fjellet, samt behovet som er for bistand i utrykninger som har med helse å gjøre.

Budsjettet for Valdres brann- og redningstjeneste for 2020 vil være 1,9 % høyere enn inneværende års budsjett.