Sist oppdatert: 02.11.2019 13:22

Nå sitter jeg her i godstolen og undrer meg

  ROLF GUNNAR OLSEN

Jeg har i min enfoldighet trodd at når et kommunestyre gjør vedtak i en sak, så skal kommunens administrasjon forsøke å sette vedtaket ut i livet.

Dersom administrasjonen ikke makter å gjennomføre det kommunestyret har vedtatt, bør vel administrasjonen sende dette tilbake til politikerne. Da kan politikerne vurdere det som kommer som tilbakemelding og kanskje gjøre nytt vedtak eller opprettholde det gamle, og samtidig gi beskjed om det skal gjennomføres som vedtatt. Da må administrasjonen forsøke å gjennomføre det.

I Sør-Aurdal opplever vi nå at rådmannen tydelig ikke er enig i kommunestyrets vedtak fra 2015, når det gjelder skolestrukturen i kommunen.

I stedet for å gi tilbakemelding til kommunestyret og la politikerne behandle saken, går rådmannen ut og foreslår noe annet enn det kommunestyret har vedtatt. Det gjøres i et møte med full offentlighet.

Jeg mener fortsatt at det er politikerne som skal gjøre vedtak i slike saker, og at eventuelle saksforberedelser skal gjøres i dokumenter som politikerne får til behandling.

Inntil politikerne har gjort nytt vedtak i skolesaken, skal administrasjonen i kommunen ikke lansere nye tiltak i det offentlige rom.

Dette utspillet fra rådmannen gjør ikke kommunen mer fristende som tilflyttingskommune. Fraflytting vil antakelig bli resultatet dersom rådmannens forslag til slutt blir vedtatt.

Jeg håper at det nye kommunestyret i Sør-Aurdal kan gjøre prioriteringsvedtak om hvilke kommunale tjenester som skal være viktigst, og hvilke tjenester som må finne seg i å komme litt ned på lista. Det er ikke mulig å gjøre alt samtidig , det må prioritering til.

Denne prioriteringa må danne grunnlag for budsjettet for neste år. Politikerne og de andre innbyggerne i kommunen må vite hva pengene skal gå til.
Prioriteringa skal politikerne gjøre, ikke administrasjonen.

I valgkampen i høst var det tydelig enighet mellom partiene om å styrke bygdene og forsøke å gi innbyggerne de tjenestene de hadde krav på , nært sitt bosted.

Rådmannen foreslår noe annet. Sør-Aurdal har vært en god kommune å bo i, jeg flyttet hit i 1972 og har hatt et godt liv her.

Jeg undrer meg på om kommunens administrative ledelse skjønner hva slike forslag om endring i skolestruktur gjør med innbyggerne i bygdene rundt kommunesenteret.

Det er ikke så mange i kommuneledelsen som bor her, og får da heller ikke innbyggernes frustrasjon og også fortvilelse tett inn på seg.

Lykke til med å gjøre Sør-Aurdal til en kommune hvor mange ønsker å bo, og flere kan bli fristet til å komme hit!