Sist oppdatert: 21.11.2019 09:34

Vil legge ned Begnadalen skole og ungdomstrinnet i Hedalen

  ARNE HEIMESTØL

I Sør-Aurdal kommunes Økonomiplan 2020–2023 gjentar rådmannen det som ble varslet i budsjettkonferansen.


Begnadalen skole. Foto: Reidar Schlytter

Dette leser vi i økonomiplanen:

Det er utfordrende å drifte 4 skoler med et synkende elevtall på en forsvarlig måte, samtidig som de økonomiske rammene reduseres. De minste skolene har tilpasset seg reduserte rammer ved å slå sammen årskull – undervise fådelt.

De større skolene har redusert lærertettheten i klassene. Oppvekst og kultur har i flere år understreket at ytterlige kutt innenfor skole ikke er mulig innenfor dagens organisering.

Vi ser at gjentatte kutt reduserer de ansattes mulighet til å kunne følge opp hver enkelt godt nok. Dagens skolestruktur er ikke i henhold til kommuneplanens samfunnsdel:

  • Skoler og klasser må være så store at det faglige miljøet blir utviklet og elevene kan lære sammen med andre på lik linje.
     
  • Hensynet til sosialt og pedagogisk miljø for elevene skal være overordnet andre hensyn.