Sist oppdatert: 22.11.2019 18:13

1. klasse tildelt akematter av Lions

  TOM LIUM

Et kjærkomment aktivitetstilskudd til skolens førsteklassinger. Lions Vassfaret tildelte skolen flotte akematter til elevene i dag.

Skolen takker hjerteligst for den flotte gaven som kommer godt med i daglig akeaktivitet.