Sist oppdatert: 25.11.2019 04:52

Hva er medias rolle i Sør-Aurdal kommune?

  SOLVEIG LIE

Mange kommuner i Norge står overfor store utfordringer. Sør-Aurdal kommune er ikke noe unntak. Det dreier seg stort sett om befolkningsnedgang og økende antall eldre – som igjen fører til endeløse diskusjoner om nedleggelse av skoler, endrede krav til barnehage og generelle sparetiltak. Det er diskusjoner i politiske arenaer så vel som på butikkene. Og blant folk generelt.
Hva er medias rolle i dette landskapet?

Kommunestyret har fått mange nye representanter. Det må være veldig spennende å være ny og kanskje også ung politiker i Sør-Aurdal kommune, for da kan man faktisk være med på å gjøre forskjeller for folk som bor i kommunen.

Det har vært en slags "tradisjon" å klage på media når kanskje ikke møteprotokoller og møteinnkallelser føres etter lovverket.

Vi lever i et åpenhetssamfunn på alle plan. Alt som foregår i folkevalgte organer, skal kunne ettergås.

Men media kan brukes begge veier. Politikerne må kunne se mulighetene de har til å komme ut med budskapet sitt i media. For det er jo der folk er.

Pressa kan være utfordrende. Det er pressas oppgave å vise til dårlige beslutninger og kritisere forvaltning og politikere.

Men pressa er også politikernes store mulighet til å nå ut til sine velgere.
Derfor bør mediene være særdeles opptatte av politiske diskusjoner.