Sist oppdatert: 25.11.2019 20:07

Hedalen sangkor 50 år

  TEKST: MARI GOPLERUD
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Hedalen Sangkor har 50 – årsjubileum i år. Mange hadde savna et kor i bygda, og det var tre av oss, Guri Perlestenbakken, Solveig Sukke og jeg (Mari Goplerud) som satte i gang med å få til et kor.


Hedalen sangkor og Bruflat Sangkor


Disse kormedlemmene var med på starten


Solveig Sukke Liodden, Guri Amundsplass og Mari Goplerud

Første øvelse var 19.oktober 1969. Frammøtet var bra. Etter hvert var det 30–40 sangere innmeldt. Vi begynte med julesanger: Deilig er jorden, Å du herlege og Kling no klokka.

Første opptreden var 2. juledag i Hedalen stavkirke. Ellers sang vi på skolejuletrefesten og trettendagsbasaren.

Det ble mange opptredener det første året. I februar hadde vi sangerfest. Det var prolog av Sigrid Aspholt. Bagn musikkorps spilte. Og ikke minst så hadde vi besøk av Mikkjel Fønhus som fortalte fra bøkene sine. Koret sang: Bøn av Sparre Olsen, Fagert er landet, Bukkevisa og Vesle Kari vår.

I mars sang vi i Begnadalen kirke og på Samvirkelagsfesten i Hedalen. Den 7. mai var det fredsgudstjenester både i Hedalen og i Begnadalen, og vi sang i begge kirkene.

17. mai sang vi både på Kirkevangen og på Bautahaugen. Sangene var: Hedalssangen, Fagert er landet, No livnar det i lundar og Gud signe Noregs land. Vi sang også på Husmorstevnet i Hedalen.

Det helt store var sangerstevnet på Valdres Folkehøgskole på Leira. Vi fikk mye skryt.

I «Valdres» sto det: - «Ein hugnad å sjå at dette var eit kor av u n g d o m. Og hedølene hadde ein fin debut som både koret og dirigenten hadde all ære av».

I protokollboka står det : - «Dette første året har gått over all forventning».

Etter hvert fikk vi sydd sangerdrakter til jentene og kjøpt slips til guttene. Vi kjøpte også sangerluer. Fana ble laga og innvidd 17. mai 1975.

Gjennom disse åra som er gått, har koret hatt nyere sangerdrakter. Dessuten har koret hatt flere dirigenter som har ført koret videre.

Nå er 50 år gått siden starten. Fremdeles synger Hedalen Sangkor på julekonsertene i Hedalen og Begnadalen. De synger på trettendagsbasaren og på 17. mai.

Det er blitt færre sangere etter hvert, men vi håper at Hedalen Sangkor kan leve ennå noen år.
Fint at vi nå har et samarbeid med Bruflat Sangkor.
Til slutt sier vi : GRATULERER TIL HEDALEN SANGKOR MED 50 ÅRSJUBILEET!