Sist oppdatert: 27.11.2019 15:28

Erkjennelser og prognoser i arbeidet med budsjettet i Sør Aurdal kommune

  FINN OLAV TESLO (ARBEIDERPARTIET)

Erfaringstall

Folketallet i kommunen har vært jevnt synkende over mange år. I løpet av den siste fireårs perioden har tallet sunket med 116. Dersom denne utviklingen får fortsette, vil kommunen ikke ha noe handlingsrom for prioriteringer lenger.

På tross av denne uheldige utviklingen, har ikke kommunen utarbeidet en forpliktende handlingsplan for å stoppe denne utviklingen, les Næringsplan. Budsjettet for 2020 og for den kommende fireårsperioden må ikke bare basere seg på at befolkningen fortsetter å synke. Den spådommen er for dyster, og den kan ikke aksepteres.

Vi må alle erkjenne at ingen har gjort nok for å stoppe den negative befolkningsutviklingen, og det må alle erkjenne; politikere, administrasjon og kommunens innbyggere for øvrig.

Å spå om framtida er vanskelig

Vi må alle stå opp mot befolkningsnedgangen og arbeide systematisk for å få folk til å bli værende i kommunen og få folk til å flytte hit. Administrasjonen v/ rådmannen må utarbeide en Næringsplan med en del viktige elementer. Så må planen vedtas i kommunestyret våren 2020. Hva er hensikten med en slik plan?

For det første må vi alle erkjenne at det er tvingende nødvendig. Ellers bør hele befolkningen delta i utformingen av nødvendige tiltak og være deleiere av planen.

Vi må erkjenne at en slik plan vil nytte, og at den vil bestå av mange ulike tiltak som det må arbeides systematisk og aktivt med. Denne planen må gi resultater, og vi må være optimistiske og framoverlente i troen på det. Vi må sette opp en prognose på hva dette arbeidet kan føre til av økt befolkning i ulike grender i kommunen og dermed økt elevtall og økt skatteinngang. Overføringene fra staten øker også med økt befolkning.

I prosessen kommer også Bolyst-prosjektet med sine konklusjoner om tiltak.
Jeg er sikker på at vi med dette får en mer offensiv og positiv holdning til framtida i kommunen på kort og lang sikt, og prognosene må bli en del av budsjettet.

Vi ønsker at det legges til rette for etableringer i alle deler av kommunen, og da må det være nærhet til tjenestene. Da blir det helt feil å legge ned skoler og satse på utvikling i området etterpå. Mennesker som ønsker å bosette seg på et område i bygda, vurderer hvilke tjenester og fasiliteter som finnes i området. Ringerike kommune bygger faktisk helt ny skole på Nes med nettopp dette i tankene.

I valgkampen lovte vi i AP at vi gikk inn for skole i bygdene, og at vi står på vedtaket om skolestruktur fra 2015. Dette var ikke valgflesk!


Bagn, 27.11.19

Finn Olav Teslo, kommunestyre representant for AP