Sist oppdatert: 28.11.2019 05:24

Årgangstreff til nytte og hygge

  TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER: EMMY BAKKOM OG ARNE G. PERLSENBAKKEN


Mandag 25. november hadde Sør-Aurdal kommune invitert til årgangstreff i Hedalen. Navnet «Årgangstreff» var valgt fordi dette opprinnelig var ment som ei samling for de som er født i 1944. Tips om at dette kunne være nyttig for flere, dukket snart opp, og dermed ble målgruppa utvidet til alle med fødselsår 1954 eller tidligere.


Miriam Dammen Haugen, Anette Hansen Ester Kulterud,
Mirian Mikkelsgard og Siri Håvelsrud

Mellom 25 og 30 personer var samlet på Kroken da folkehelsekoordinator Mirian Øyhus Mikkelsgard ønsket velkommen. Etterpå ble det servert kaffe og te. Programmet varte fra kl. 10 til 15, og med traktering tre ganger var også den delen av våre behov vel ivaretatt.


Første kvinne ut til å orientere var daglig leder for Frivilligsentralen i Sør-Aurdal, Ester Kulterud. I Hedalen har Frivilligentralen tilbud på Hedalsheimen hver onsdag fra kl. 11–15. Kontoret er på Bagn, og sentralen er på kommunens heimeside på internett plassert i gruppa: kultur, idrett og fritid.
-Regelmessig fysisk aktivitet er en universalmedisin, leser vi på et ark vi fikk utdelt. Anbefalt mengde med moderat intensitet er 150 minutter per uke. Hvis intensiteten er høy, kan man gå ned til 75 minutter. Denne tida kan deles opp i flere økter, og det skal visstnok aldri være for seint å begynne.

Etter lunsj ble ordet gitt til Vidar fra Branntjenesten i Valdres. Hovedbudskapet hans handlet om forebyggende arbeid: Røykvarslere, brannteppe, brannslokkingsapparat og komfyrvakt, som slår av strømmen i tilfelle man skulle bli fraværende lengre tid enn planlagt. Røykvarslerens dag er 1. desember, men det er lov å skifte batteri på andre dager, bare det blir gjort minst en gang i året. Og sist, men ikke minst. Skulle uhellet være ute, og man forhåpentligvis er varslet, bør rømningsvegene helst ikke være ikke være blokkert.

 og Siri Håvelsrud Odden orienterte om – Hverdagsmestring og teknologi i et forebyggende perspektiv. Effektivisering ved hjelp av teknologi innebærer mangt fra enkle medisindispensere til videokommunikasjon og tvinger seg vel fram ettersom både tid og mennesker er begrensa ressurser.
 
Oppsummeringa: - Om hverdagen blir vanskelig å mestre, hvilke tilbud finnes? var overlatt til Tildelingskontoret ved Miriam Dammen Haugen.

Tildelingskontoret skal, basert på Lov om kommunale helse -og omsorgstjenester, «sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester, uavhengig av hvor kommunen man bor, samt sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkeltes hjelpebehov.»

Tildelingskontoret finnes i 3.etasje på Tingvoll og på kommunens heimeside under: Familie, helse og omsorg.

Det var en nyttig dag. Vi fikk vite mye som vi har bruk for å vite, og en del som vi, en vakker dag kan få bruk for. I tillegg kom en deltakers oppsummering da vi sto ved bilene og skulle heim: – Det sosiale var kanskje det viktigste.