Sist oppdatert: 28.11.2019 15:19

Nær folk

  ANNE MATHEA DIGENE OG ARSTEIN LI

Har vi forstått rådmannens arbeidsbeskrivelse riktig, er det rådmannens jobb å blant annet komme med råd og forslag om kommunens økonomi, virksomhet og utvikling. Disse rådene skal være faglige og politisk nøytrale. Til syvende og sist skal avgjørelsene tas i kommunestyret.

Deler av rådmannens budsjettforslag går på tvers av flere av punktene i Senterpartiets valgprogram. Nå, som i valgkampen står vi for å bidra i et kommunestyre som støtter, fremmer og skaper bygder som mennesker flytter til, og ikke fra.

Sør-Aurdal Senterparti har i sitt valgprogram som mål å opprettholde bosetting i alle bygder.

For å lykkes med dette mener vi det må opprettholdes et grunnleggende tilbud som eldreomsorg, barnehage og skole nær folk. Vi ser alvoret og utfordringene i kommunens økonomiske situasjon. Likevel mener vi det vil være en styrke for Sør-Aurdal at Begnadalen skole og Hedalen ungdomsskole består. Vi oppfordrer kommunestyret til å jobbe sammen for å finne løsninger som fremmer god utvikling i hele kommunen.

Senterpartiet har også tradisjon for å lytte til lokale beslutninger. Vi vil derfor bruke tiden fram mot neste kommunestyremøte på å lytte til hva foreldre og elever ved de enkelte skoler selv mener om sin egen fremtid.

Rådmannen foreslår, kommunestyret bestemmer.