Sist oppdatert: 28.11.2019 20:03

Vikarbehov ved skolen!

  TOM LIUM

Hedalen barne—og ungdomsskole har kompetente medarbeidere med høy arbeidsmoral og omsorgsansvar. Men, vi er også mennesker som av og til ikke er arbeidsføre.

Det å motta melding kl. 0800 om morgenen om sykdom , når elevene venter på sin lærer, igangsetter en «lokal leteaksjon» etter en egnet kompetent person som kan møte i løpet av 30 minutter.

Heldigvis har vi gode undervisningsplaner som muliggjør rask situasjonsforståelse for en erfaren vikarierende pedagog. Kjernen av våre flotte erfarne vikarlærere er over 70 år i gjennomsnitt.

Når vi ikke kan skaffe vikar, må rektor og undervisningsinspektør hjelpe til å gjennomføre undervisning uten kompensasjon o.l. for at elevene skal få sin undervisning. Her synliggjøres ikke ressursbruken, og andre oppgaver må løses senere.

På skoler hvor tilbudet av vikarer er større, settes det ofte inn ufaglærte for å spare penger. Vi setter inn den vikaren som er tilgjengelig – og som vi vurderer som best kvalifisert i faget og for elevene.

Dette ønsker vi å fortsette med for elevenes beste!
Vi oppfordrer aktuelle kvalifiserte personer til å ta kontakt med skolen!

Rektor Tom Lium
907 99 297
Tom.Lium@sor-aurdal.kommune.no