Sist oppdatert: 02.11.2019 20:10

Etterlyser løpende opptak

  ARNE HEIMESTØL

– Vi flytta hit til Hedalen for et par uker siden. Jeg er utdannet barnevernspedagog og på jobbsøk. Den ene dattera mi begynte i 3. klasse på Hedalen skole, og den andre dattera mi er 4 år, og det viser seg ikke å være plass for henne i Hedalen barnehage, skriver Svanhild Løberg i e-post til Hedalen.no.

Tilrettelagt for innflytting?

Løberg forteller at hun har søkt deltidplass i barnehagen – tre dager per uke for fireåringen. Det er et ønske at dattera skal bli kjent med dem hun skal gå i klasse med.

– Jeg er overrasket over at det ikke skal være mulig med løpende opptak i barnehagen. Skulle det ikke legges til rette for økt innflytting i kommunen? spør Løberg. Nå kan hun måtte vente med å få plass for yngstejenta i barnehagen til neste høst.

Kan ikke øke bemanningen mellom hovedopptak

Vi har tatt spørsmålet opp med kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven. Hun skriver følgende:

Jeg kan selvfølgelig ikke kommentere navngitte personer, men jeg kan gi deg en generell tilbakemelding om det å bli tildelt barnehageplass utenom hovedopptaket.

Sør-Aurdal kommune har ett hovedopptak i henhold til vedtektene for barnehagene i Sør-Aurdal. Her er søknadsfristen 1. februar.

«7.3: Styrer, i samarbeid med administrasjonen, tar opp barn i plasser som blir ledige i løpet av barnehageåret».

Det vil si at barnehagene kan tilby plasser utenom hovedopptaket dersom gitte kriterier tilsier at vi har ledige plasser:

 • Arealnormen: 4m2 per barn over 3 år og 5,3m2 per barn under 3 år
   
 • Bemanningsnormen: Én voksen per 3 barn under 3 år og en voksen per 6 barn over 3 år
   
 • Pedagognormen: Én pedagogisk leder per 7 barn under 3 år og en pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.

  Ett ekstra barn utover antallet barn gitt i pedagognormen, utløser krav om en ekstra 100 % stilling som pedagogisk leder.

  Kommunen er inndelt i to opptaksområder:
   
  • Reinli
    
  • Begnadalen og Hedalen

  Det er en felles venteliste til barnehagene innen det samme opptaksområdet, og søknader som kommer inn utenom søknadsfristen, blir satt bak på ventelista. Dersom vi ikke har mulighet til å kunne tilby plass i den ene barnehagen, vurderer vi også muligheten for å kunne tilby plass i den andre barnehagen.

  Barnehagen bemannes med utgangspunkt i søkere ved hovedopptaket som har krav på plass, og vi har dessverre ikke mulighet til å utvide bemanningen i løpet av året.