Sist oppdatert: 06.11.2019 16:57

Avvikling eller utvikling?

 

FINN OLAV TESLO, KOMMUNESTYREREPRESENTANT FOR ARBEIDERPARTIET

Befolkning i kommunen

For vel 70 år siden var befolkningen i Sør-Aurdal på om lag 4200. Siden har befolkningen vært synkende, og pr. dato er den på 2978. I løpet av den siste fireårs perioden har befolkningen sunket med 116. Dersom denne utviklingen fortsetter, må man anta at befolkningen i 2023 vil være godt nede på 2800 tallet.


Finn Olav Teslo

Resultatet av denne utviklingen er at det så å si ikke er politisk handlingsrom, og det dreier seg kun om hvor man skal kutte og hvor mye som skal kuttes. Dersom denne utviklingen fortsetter videre over mange år, vil kommunen til slutt kollapse.

Etter mitt syn må vi sammen gjøre alt som er mulig for å stoppe denne negative utviklingen. Dersom alle brukte like mye tid på konstruktive innspill som kan snu befolkningsutviklingen, ville det være grunn til å håpe på suksess. I Hedalen er det gjort undersøkelser som viser at over 35 % av elevene i barne- og ungdomsskolen ikke er født i Hedalen.

Lagsamarbeid

Som tidligere fotballtrener over mange år, liker jeg å bruke betegnelser fra fotballens verden. Vi er et nyvalgt lag på 19 med en ny kaptein og hærfører. Den perioden vi akkurat har startet på, må kjennetegnes av godt samarbeid på tvers av partitilhørighet. Målet har vi felles, å snu befolkningsutviklingen.

Vi kan velge ulik spillestil i vårt samarbeid. Man kan vektlegge defensiv organisering, «parkere bussen», og strø sand på rådmannens forslag som er et forslag om avvikling på sikt. En langt mer offensiv spillestil er nødvendig nå. I ren Eggen stil må man utnytte alles sterke sider i en offensiv angrepsfotball med erkjennelsen om at nå må det gjøres noe annerledes enn før. Vi må ha tro på at tiltak vil nytte for å bryte statistikken.

Elementer i en næringsplan

Rådmannen spurte om jeg satt med fasiten. Det er det ingen som gjør, men man må ha et sterkt ønske om å være på leit etter noe som virker. Kommunen må derfor raskt sette i gang arbeid med næringsplan med ulike tiltak for å bidra til utvikling i kommunen. Selv om jeg som sagt ikke sitter med fasit, tillater jeg meg å nevne noen elementer:

 • Næringsforum. Nå er det innbydelse til Næringsforum 19. november. Dette er et svært viktig forum der aktører kan møtes og utvikle nye ideer og prosjekter.
   

 • Hjemmeside. Kan hjemmesida utvikles til noe bedre, særlig for potensielle nye borgere i kommunen. På første siden til Hedalen.no står det: Flytte til Hedalen? Trykk her. Der kan man så lese om alle fasiliteter og muligheter i bygda.
   

 • Flere hele stillinger. Dette er viktig for å beholde ungdommen og familier i kommunen, og tilrettelegge for tilflytting/tilbakeflytting.
   

 • Tilsettinger. Leser at Vang har utlyst 20 stillinger sammen med næringslivet i kommunen. Det er ønskelig at nyansatte bosetter seg i kommunen.
   

 • Sør-Aurdal som merkevare. Kommunen må framsnakkes i alle ledd, og vi i kommunestyret og administrasjonen har et særskilt ansvar. Åpningen av tunnelen var et godt bilde på dette. I TV2-nyhetene kan vi høre og se Oddvin Sørbøen fortelle om utnyttelse av forskalingsmaterialer i skiløypa og Morten B. Johansen forteller om masse til bruk på fotballanlegget for å sikre mot flom. Da blir vi seerne i kommunen stolte.
   

 • Influensere og bloggere. Her snakker vi om nye yrkesgrupper som opptrer på sosiale medier. Har vi noen talenter i kommunen som kan brukes til dette? Det har vi helt sikkert.
   

 • Ambassadører. Ved åpningen av tunnelen kunne vi alle drøye 800 som var der, observere Nicolai Øyhus lede arrangementet på en glimrende måte med statsråden og andre fremtredende personer til stede. Finnes det flere slike personer i kommunen? Om kanskje ikke helt av hans format, men mange egnede ambassadører finnes. Etter en kort tenkepause, fant jeg ut at vi minst har 5 av hvert kjønn. Dette må organiseres.
   

 • Tomter og næringstomter. Når du kjører forbi Dokka, kan du se et stort skilt: Ledig næringstomt. Kontakt … Det er viktig at kommunen lager en presentasjon av ledige tomter i alle bygdene og hvor det er ledige næringstomter.
  Hvor skal vi sette opp skilt?

Jeg er helt sikker på at det er mange flere tiltak som vil komme opp når vi setter oss ned sammen og reflekterer over mulighetene. Sammen må vi jakte fasiten.

Målet for 2019 til 2023

Vi må sette oss hårete mål for perioden. Økningen av befolkningen til 3000 er for meg et naturlig mål. Dette vil gjøre utslag på skatteinngangen, og det må settes et fornuftig mål i prosent om økningen. Hele kommunen er et fellesskap der alle ledd må utnyttes. Jeg har vært på omvisning i den nye hallen, og der er det etter mitt syn muligheter for å skape inntekter.

Svaret på headingen må derfor bli: Vi skal skape utvikling.

Bagn, 06.11.19

Finn Olav Teslo, kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet