Sist oppdatert: 13.10.2019 19:01

Menighetsrådet har fordelt roller

  ARNE HEIMESTØL

Arne Storruste er valgt til leder. Anne Ingunn Grønhaug er nestleder.

Anne Marie Skinnes Lie er rådets sekretær, og Målfrid Joplassen Huseby skal være kasserer.

Det var 465 stemmeberettigede i Hedalen menighet. Totalt ble det avgitt 182 stemmer. Det betyr at valgdeltakelsen var på 39 %. Valgdeltakelsen i landet var på 12,7 %.

Valgresultatet i Hedalen menighet
Arne Storruste 251 stemmer
Anne Marie Skinnes Lie 226 stemmer
Målfrid Joplassen Huseby 224 stemmer
Anne Ingunn Grønhaug 218 stemmer
Emmy Bakkom (1. vara) 214 stemmer
Kari Delphin Holm (2. vara) 197 stemmer