Sist oppdatert: 14.10.2019 17:33

– Norges flotteste sykkelopplevelse

  PRESSEMELDING

Sparebankstiftelsen Hallingdal ga fredag 11. oktober kr 850000 til bygging av stien fra Syningen til Nesbyen sentrum.

Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse, tar nå et svært viktig grep for å sikre suksess for stien, og for å bidra til attraktiv stedsutviklingen i Nesbyen kommune. De investerer 1 000 000 kr i shuttlebuss og sykkelvogn for 20 personer og 20 sykler. Stiftelsen ber samtidig om at kommune og næringsliv nå investerer, slik at et levende sentrum og den posisjon Nesbyen hadde for 30 år siden, gjenvinnes.

Navnet på Shuttle er: «Nesfjella til sentrum og bygdafolket til fjells»

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Hallingdal , Øystein Walle, sier i en kommentar:

Vi har gleden av å yte en gave på 850 000 kr til arbeidet med en sti fra Syningen til Nesbyen. Ved tildelingen var det viktig for stiftelsen at det var et bredt engasjement fra Nesbyen rundt prosjektet, og at så mange bidragsytere har samlet seg for å realisere prosjektet.

Dette er et godt eksempel på stedsutvikling og gir en knytning mellom fjellet og sentrum.

Sparebankstiftelsen Hallingdal gleder seg til å se prosjektet bli ferdigstilt, og håper det vil bli brukt av mange fastboende og tilreisende.

Styret i Stiftelsen Norges Flotteste Sykkelopplevelse, synes det er svært hyggelig at Sparebankstiftelsen Hallingdal ser på stien som et godt eksempel på stedsutvikling, og at de gir så mye penger til byggingen av stien. Dette er til stor inspirasjon.

– I et krevende arbeid med å finansiere selve byggingen av stien, har vi også drømt om å få tak i nok midler til en shuttle-buss. Nå er vi der. Stiftelsen inviterer til samarbeid slik at shuttle-tilbudet, i tillegg til sykkel-shuttle fra sentrum til Nystølkroken Kafè/Natten, brukes til aktivitetsfremmende tiltak hele året, også i ski- og alpin tilbudet, og på begge sider av dalen. Stiftelsen fortsetter å selge andelsbrev for å kunne forbedre sti tilbudet, og ønsker samtidig sterkt fokus på attraktivt sentrum i Nesbyen, sier prosjektleder for stien Osmund Ueland.

Stiftelsen er nå, etter to års målrettet arbeid, klar til byggestart. Denne planlegges de første dagene i november i en prøvestrekning på ca. to km fra hoppanlegget og ned til sentrum.

Stiftelsen er svært fornøyd med kommunens prioritering av prosjektet med stort tilskudd, mva-lån og stor innsats i krevende planavklaringer med fylkeskommune og Fylkesmann. Kommunen har også nå satt stien som 1. prioritet for utbetaling fra spillemiddelrammen på 5,2 mill. i 2020.
Denne store støtten fra kommunen har vært helt nødvendig for å sikre realiseringen.

Stien fra Syningen til Nesbyen sentrum, var det tiltak i prosjektet «Nesfjella til sentrum» i 2017 som innbyggere, næringsliv og hytteeierne ønsket seg aller mest.

Nå håper Stiftelsen at kommunestyret følger opp de 10 råd og øvrige 11 tiltak som de enstemmig vedtok i oktober 2017 som en del av «Nesfjella til sentrum» prosjektet.

Holdningsendringer og prioriteringen mot et felles fremtidsbilde for sentrum må til. Slikt omforent bilde må ligge til grunn i alle avgjørelser som tas. Prioritering og utvikling til fellesskapet beste, har hvert hus og hver gårdeier i sentrum et stort ansvar sammen med kommunen.

 
Tar hver enkelt sin del, vil et attraktivt sentrum være en realitet når stien åpner i 2021. Da får innbyggerne, næringsliv og hytteeierne, det sentrum de forventer, og næringsliv og kommune får ønsket utvikling og vekst.