Sist oppdatert: 15.10.2019 17:50

Sider for lag og foreninger

  ARNE HEIMESTØL, REDAKTØR PÅ HEDALEN.NO

Den siste måneden har jeg brukt en god del tid på å utforme nye sider for lag og foreninger i WordPress. Målet er å lage sider som kan være nyttige for både hedøler, nabobygder, hyttefolket og personer som vurderer å flytte til bygda.

Her kommer en statusrapport fra "byggeplassen". Noen sider er tomme, noen er under arbeid, og andre er så godt som ferdigstilte.

Minst fire sider

Alle foreninger har minst fire sider, og disse er bundet sammen med lenker i venstremargen. Sidene skal kunne leses på både datamaskiner, nettbrett og mobiltelefon. Jeg mener det er viktig å ha en gjenkjennelig struktur på sidene.

Statisk og dynamisk informasjon

Jeg forsøker å lage sider der behovet for oppdateringer begrenses. Foreninger bør likevel minst én gang hvert år gå gjennom egne sider for å se om informasjonen de gir, er korrekt. Dette bør gjøres like etter at den enkelte forenings årsmøte er gjennomført.

Kontaktinformasjon

Alle foreninger har egne sider med kontaktinformasjon til styremedlemmer etc. Sjekk gjerne at opplysningene jeg har lagt inn her, er korrekte.

Oppslag kan gi utfyllende informasjon

Siden Oppslag kan inneholde bilder, videoer og lenker til oppslag som har vært publisert på Hedalen.no vi nå bruker. Kan hvert lag plukke ut rundt fem slike artikler fra 2000 til i dag? Send inn lenker til oppslag som ønskes tatt med på denne sida.

Styre og stell

Siden Årsmøter bør minimum inneholde årsmøtedokumenter fra siste årsmøte. Når siden oppdateres i 2020, kan jeg supplere med nye dokumenter samtidig som styresiden oppdateres.

Bilder

Bilder kan fortelle mye. Jeg har søkt etter relevante bilder i arkivet jeg har fra 2000 til i dag. Slike bilder må være i høy oppløsning. Send gjerne inn aktuelle bilder til redaksjonen og fortell hvor disse anbefales plassert.

redaksjonen@hedalen.no

Trinnvis overgang

Når en foreningsside er klar til bruk, foreslår jeg at denne lenkes opp fra gamle Hedalen.no. Da vil jeg unngå dobbeltarbeid med å holde sider i to system oppdaterte. Hele det nye nettstedet skal være klart til bruk fra mai 2020.

Priser

Foreninger betaler for tiden 1025 kr + moms per år for leie av nettsider. Bekjentgjørelser er gratis for lag som har nettsider på Hedalen.no.   

Flere foreninger?

Finnes det flere lag/foreninger som ønsker nettside på Hedalen.no? Kanskje kan dette være aktuelt for hytteforeninger? Ta i så fall kontakt med redaksjonen.