Sist oppdatert: 02.10.2019 16:31

Vegarbeidene fortsetter langs fv. 243

  ARNE HEIMESTØL

Grøfterensking langs fylkesveg 243 ble nylig utført på tre dager. Onsdag startet arbeidet med å fjerne fjell i grøfter, bytte stikkrenner og skifte ut bærelag der det er bestemt at dette skal gjøres, på strekningen Buskerud grense til Hedalen stavkirke.

To arbeidslag

Brødrene Dokken, som har fått anbudet, opplyser at arbeidene vil pågå ut november. Oppstarten er sør for Hedalen stavkirke. Ettersom vegen er smal, må en påregne noe ventetid når en ferdes med kjøretøyer på berørte strekninger. Arbeidene pågår i tidsrommet 07.00 til 19.00 de fire første virkedagene hver uke. Fra og med kommende uke er det satt inn to gravemaskiner og to lastebiler i arbeidet.

Når arbeidet starter mellom mellom Hallom og avkjøringa mot Vassfaret lenger sør, legges det opp til omkjøring via fylkesvegen i Vestbygda.

Masseutskifting, nye stikkrenner og fullføring av veggrøfter jobbes det parallelt med. Der det er aktuelt med utbedringer av selve veibanen, er det lagt opp til å skifte ut masse med en dybde på 70 cm.

Ut november

Veidekke AS har ansvar for å legge asfalt på strekninger der det er utført arbeid. Slikt arbeid kan gjennomføres med temperaturer helt ned til – 10 grader.

Etter planen skal fylkesveg 243 fra Hedalen stavkirke til Buskerud grense få ny asfalt i løpet av 2020.