Sist oppdatert: 22.10.2019 18:13

Møteprinsippet i kommuneloven

  ARNE HEIMESTØL
Ny kommunelov er tatt i bruk. Den får konsekvenser på en rekke områder. I siste kommunestyre ble det eksempelvis opplyst at skriftlig avstemming ikke kan brukes ved valg av ordfører.


Fra kommunestyremøtet 17.10. Uten tvil et møte i folkevalgt organ

Et viktig prinsipp i kommuneloven er at møter skal være åpne for allmennheten. Dette prinsippet gjelder også for saksforberedende møter.

Kommunenes sentralforbund tilbyr i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet dagskurs om den nye kommuneloven. Videoopptak fra slike kurs er publisert på Kommunenes sentralforbund sine sider. Hedalen.no kommer til å bygge inn flere av innleggene på våre nettsider.

I dag tar vi for oss møteprinsippet. Om ikke lenge er det budsjettkonferanse i Sør-Aurdal. Er dette et møte i folkevalgt organ?

Er det et møte i folkevalgt organ når alle gruppelederne i kommunestyret samles for å drøfte en aktuell politisk sak?

Og er det et møte i folkevalgt organ der formålet er å gi informasjon fra administrasjonen, men der formannskapsmedlemmer gir signaler tilbake til administrasjonene om hva som bør gjøres med sakene det blir informert om?

 
Kilde