Sist oppdatert: 24.10.2019 20:08

Kurs for nye menighetsråd i Valdres

  TEKST: ANNE MARIE SKINNES LIE
BILDER: EMMY BAKKOM

Mandag kveld var representanter for de nye menighetsrådene i Valdres samlet til opplæring. Fra Hedalen deltok leder Arne Storruste, sekretær Anne Marie Skinnes Lie og 1. vara Emmy Bakkom.


Stiftsdirektør Freddy Knutsen, Aud-Karin Hovi og seniorrådgiver Jon Arne Johansen Harby

Kasserer Målfrid Huseby og nestleder Ann Ingun Grønhaug kunne ikke delta.
Nye menighetsråd i Sør-Aurdal har hatt en samling før i høst med kirkeverge Liv Barbro Veimodet og andre ansatte.

Nå håper vi å være godt nok forberedt til innsats de neste fire år.
De som holdt kurs på Fagernes var: Stiftsdirektør Freddy Knutsen og seniorrådgiver Jon Arne Johansen Harby fra bispedømmekontoret. Videre prost Carl Philip Weisser og kirkevergen i Nord-Aurdal Aud-Karin Hovi.


Prost Carl Philip Weisser og seniorrådgiver Jon Arne Johansen Harby