Sist oppdatert: 10.09.2019 14:32

Nå starter vegarbeidene på fv. 243

  ARNE HEIMESTØL

Vi er litt etter skjema i forhold til fremdriftsplan. Oppstartbefaring er onsdag denne uken, og grøftearbeider er planlagt å starte opp mandag 15. september, opplyser entreprenøren.

Statens vegvesen Oppland arbeider på  totalt 10 fylkesveger i Valdres dette året. Fylkesveg 243 er én av dem. – Entreprenøren har satt opp denne vegen til slutt i sin framdriftsplan, og vi har vært kjent med at oppstart på denne vegen blir høsten 2019, sier Ole Egil Hagen i Statens vegvesen.

– Det vi på vedlikehold utfører på vegene i Valdres, er forarbeid til dekkefornying, og som da i hovedsak består av vannhåndteringstiltak. Vi skal skifte ut ca. 30 stikkrenner, ca. 13 500 meter med grøft og kantrensk, ca. 600 meter dypdrenering og ca. 3 500 m2 masseutskifting. Dette arbeidet vil pågå utover høsten, og steder med tiltak i vegen vil bli asfaltert fortløpende, sier Hagen.

– Selve dekkefornyingen (oppretting og slitelag) av vegen er ikke planlagt i år, men vil komme inn som behov i 2020.  Dette er også en fordel – da alle punkt vi har jobbet på i vegen kan få «satt» før asfaltering, avslutter Hagen.