Sist oppdatert: 13.09.2019 19:34

Tanker frem mot en ny kommunestyreperiode

  MARIT HOUGSRUD OG OLAV KRISTIAN HUSEBY
Kommunevalget 2019 er et tilbakelagt stadium, og vi som er valgt av Sør-Aurdals befolkning til å styre kommunen videre, må legge planer for videre arbeid.


Foto
: Arne G. Perlestenbakken

Kommunen har mange utfordringer og mange muligheter. De fleste utfordringer har en kobling med andre saker og vil ofte være avhengig av kommunens økonomi.

Frem til det konstituerende møtet i oktober vil vi ha tid til å forberede oss. Etter møtet er vi forhåpentligvis være klar til å overta.

Mange føringer er gitt i den politiske hverdagen. Det er møter i kommunen, i regionen og andre utvalg. Allikevel håper vi å få tid til de viktigste møtene. Møtene med innbyggerne i Sør-Aurdal. Vi håper på muligheter for å snakke med innbyggere, næringsliv, foreninger og de som arbeider i kommunen. På denne måten kan vi sammen finne nye ideer og skape fremtidens Sør-Aurdal.

En litt annen arbeidsform enn den tradisjonelle blir det helt sikkert, og Marit og Olav Kristian er enig om en stillingsfordeling på 80 og 20 %. Det vil da være muligheter for bedre flyt og samarbeid, når vi jevnlig kan arbeide sammen mot felles mål.