Sist oppdatert: 14.09.2019 17:09

Etter valget

  TRINE ADDE HANSEBAKKEN, SØR-AURDAL ARBEIDERPARTI

Valgkampen er over for denne gang. Velgerne har gjort sitt valg, og hele 66 % av de stemmeberettige har brukt muligheten sin ved årets kommune valg.

Vi i Arbeiderpartiet fikk 30,5 % av stemmene og 5,5 % fremgang fra forrige valg. Vi sIer oss fornøyd med fremgang.

Det betyr at vi var det nest største partiet. Jeg har fått mange reaksjoner: «Da er det vel en selvfølge at det er dere som skal ha varaordføreren? I og med at dere var det nest største partiet.»

Slik er det ikke automatisk. Etter valget må man finne en samarbeidspartner, så sant man ikke får rent flertall. Samarbeidet mellom SP og AP har en lang historie her i Sør-Aurdal. Vi gikk i forhandlinger med SP. De hadde også avtale om å forhandle med H.

Etter forhandlingene valgte SP at de ønsket å samarbeide med H. Jeg ble ikke overasket over dette. Om det ikke er vilje til å samarbeide, så er det heller ingen ting å bygge det på.

Vi blir da i opposisjon. Det er nytt for oss, men vi ønsker å bygge videre på vår politikk. Med de dyktige listekandidatene vi har med på laget, fra alle bygder, med forskjellig bakgrunn og forskjellig alder.

Vi fikk beholde alle seks plassene i kommunestyret, men må og av og til bruke varamandatene våre. Vi ser frem til en fireårsperiode med nye oppgaver, vanskelige valg og gode innovative løsninger.

Jeg ønsker med dette å få takke alle som har stemt på Arbeiderpartiet. Med deres tydelige stemme skal vi sammen bygge vår politikk med et sosialdemokratisk verdigrunnlag med like muligheter, åpenhet, respekt, solidaritet, ærlighet, samarbeid og frihet.