Sist oppdatert: 16.09.2019 14:38

Tok bølgen for Hedalen aktivitetspark

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN, HELGE NORDBY OG ARNE HEIMESTØL

– Fysisk aktivitet er viktig for både helse, trivsel og læring, sa rektor Tom Lium da han sammen med elever og ansatte ved Hedalen barne- og ungdomsskole tok bølgen og takket for aktivitetsparken som ble høytidelig åpnet søndag.


Pumptrackløypa har blitt svært populær. Foto: Arne Heimestøl

– Mødre og fedre i et ukjent antall har etterlyst et samlingspunkt i Hedalen, der barn kan leike og voksne møtes. Dette samlingspunktet er nå ferdig og har fått navnet Hedalen aktivitetspark, sa leder Hedalen bygdeutvalg, Vegard Vestrom, da han på sammenkomsten orienterte om prosjektet.

Jubileumsgave

For to år siden fylte Hedalen barne- og ungdomsskole 50 år. Tanken om en aktivitetspark ble født da jubileumsfeiringa ble planlagt.

– Det ble foretatt en kartlegging av ønsker om hva en eventuell folkegave kunne brukes til. Noen ønsket seg nye leikeapparater, andre ville ha en sykkelløype, noen kunne tenke seg en akebakke, mens andre igjen ønsket seg sandkasse, kunne Vestrom fortelle.


Hedalen aktivitetspark før amfiet var ferdig. Foto: Helge Nordby

Samarbeidet vokste fram

Hedalen idrettslag, foreningen Hedalen skoles venner, Hedalen bygdeutvalg, foreldreutvalgene i skole og barnehage, samt rektor, satte ned en prosjektgruppe. Planarbeidet kom raskt i gang.

Det ble rettet henvendelse til Sør-Aurdal kommune om de var villige til å bidra i prosjektet ved å skifte ut de 30 år gamle leikeapparatene som var ved skolen. Det ble bevilget 250 000 kroner til formålet, som skulle dekke apparatkjøp, montering, fundamentering og bearbeiding av grunn.

Prosjektet ble av kommunen prioritert som nærmiljøtiltak, og det utløste tippemidler og kommunale midler til den delen som ikke gjaldt leikeapparater.

Foreningene Hedalsfjella og Hedalen Helselag bidro med 100 000 kr hver, og Vassfaret Lions Club 15 000 kr. Hedalen skoles venner og Hedalen idrettslag hadde tidligere bevilget 50 000 kroner hver.

Vegard Vestrom, som leder av bygdeutvalget, søkte sparebankstiftelsen DNB om støtte til en pump-trackbane, og søknaden ble innvilget med 93 784 kroner.

Aktivitetsparken var dermed finansiert, og det ble ikke behov for en folkegave i tradisjonell forstand. Arbeidene ble satt i gang på ettersommeren 2018, og dagen før innvielsen ble det siste prosjektet, amfiet, fullført.


Luftige svev i pumptrackløypa. Foto: Arne Heimestøl

Ønskene oppfylt

– Som dere ser i dag, ble alle ønsker oppfylt. Her er det leikeapparater, husker, aktivitetsapparater, sykkelløype, pump-track bane og sandkasse. Om vinteren blir bakken ned fra barnehagen omgjort til en skileik-/akebakke, sa Vestrom. – Mødre og fedre sitt ønske om et sosialt samlingspunkt, er imøtekommet. Amfiet kan også brukes til undervisningsformål.

 


Anders og Maren fikk æren av å klippe den røde snora. Foto: Arne G. Perlestenbakken

 


Anders og Maren.

Foto: Arne G. Perlestenbakken

 

Vestrom kunne fortelle at det er lagt ned over 700 dugnadstimer i prosjektet. Næringslivet har bidratt med varer og tjenester til over 30 000 kroner. – Noen få fakturaer er ikke mottatt ennå, men vi regner med at prosjektet vil koste ca. 1,2 millioner kroner, inklusiv dugnadsinnsats og gratisleveranse av varer og tjenester.

 


Lag, foreninger, kommunen og andre bidragsytere fikk en varm takk for stor innsats.

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bygger mer
 

Vi legger til at Hedalen idrettslag har et annet, stort prosjekt i år. Lysløypa blir oppgradert med delvis ny trasé samt nytt lysanlegg. Dette er beregnet til ca. 1,4 millioner kroner. Til høsten tennes det lys både i aktivitetsparken, lysløypa, hoppbakken og på skøytebanen.

 


Anders ledet barn på sykkel da åpningsseremonien skulle starte

Foto: Arne G. Perlestenbakken

 

 


Amfiet

Foto: Arne G. Perlestenbakken

 

 

 


Prosjektleder Magne Ruud fikk idrettslagets HILMAR-pris for 2019

Foto: Arne G. Perlestenbakken

 

 

Video i vindvær: Arne G. Perlestenbakken
 


Joker Hedalen spanderte kake til festen

Foto: Arne G. Perlestenbakken

 

 


Vår nye ordfører ble tatt godt vare på

Foto: Arne G. Perlestenbakken