Sist oppdatert: 25.09.2019 18:46

Flere glimt fra søndagens gudstjeneste

  ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Familiegudstjenrste med stort engasjement


Utdeling av fireårsbok


Utdeling av seksårsbok

Disse var konfirmanter i Hedalen for 60 år siden. Bak fra venstre: Odd Johan Kana, Guri Amundsplass, Gunnar Kana, Arne Sukke, Halstein Heiene, Odmund Nordby, Borghild Hagen Bolstad, Odny Lund. Framme fra venstre: Ingeborg Lia og Synnøve Lia