Sist oppdatert: 26.09.2019 16:30

Hedalen.no skal bygges på nytt

  ARNE HEIMESTØL, REDAKTØR

Ved påsketider vedtok styret i Stiftelsen Hedalen.no at nettstedet skal legges inn i publiseringsløsningen WordPress. Det skal bli enklere å bruke Hedalen.no både på mobile enheter og datamaskiner, og nettstedet skal følge nasjonale krav til universell utforming.Skjermdump av foreløpig startside

Snart 20 år

Hedalen.no kom på nettet for vel 19 år siden. Rent teknisk lages sidene på samme måte som da. Løsningen bygger i stor grad på maler som fylles med innhold, og alt innhold publiseres ved det vi kaller ftp.

Omleggingen har foreløpig budsjett på 50 000 kroner. Det skal dekke kjøp av ekstern hjelp. Redaktørens arbeid kommer i tillegg.

Universell utforming

Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder blant annet for nettsteder. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket.

Fra 1.1.2021 må stiftelsen oppfylle en rekke lovkrav. Det håper og tror vi at vi skal få til. Redaktøren avbeider forøvrig med samme utfordring på https://norsksidene.no, så kunnskap og erfaringer kan brukes på flere arenaer.

Nye moduler

Nettavismodulen i WordPress er klar til bruk. Det samme er verktøyet vi skal bruke til å lage alle undersidene. FastName skal fortsatt levere serverløsning. Einar Breen tilpasser WordPress til de behovene Hedalen.no skal ha i årene som kommer. Han har vært en svært viktig ressurs til nå i utviklingsarbeidet.

  • Nye Hedalen.no har foreløpig denne adressen: http://w314118-www.fnweb.no/.

  • I nettavisa ligger det kun testartikler. Her er det lagt til rette for å publisere ytringer, annonser og nyheter som i dag.

  • Til høyre på startsida er det bygd inn et sanntidsbilde fra værstasjonen på Søbekkseter. Det er lenke til denne tjenesten.

  • Søkefunksjonen på nettstedet vil gjøre det vesentlig lettere enn nå å finne stoff som er publisert.

  • Reklameknappene vil være med på flere sider enn nå, og de kommer opp i tilfeldig rekkefølge. Det er ikke lagt opp til reklame inne i selve artiklene.

  • Når du er inne på en nyhetsartikkel eller en ytring, vil du kunne åpne flere artikler under denne.

  • Øverst på startsida finner du lenker til ulike presentasjonssider. I disse dager bygger vi nye sider for lag og foreninger.

  • Et eget nivå har fått navnet bolyst. Arbeidet med å utvikle dette er så vidt påbegynt.

Vi tror det med den nye løsningen vil bli enda mer attraktivt å ha reklame på Hedalen.no.

Lansering til våren?

Det er et omfattende arbeid å bygge Hedalen.no på nytt. Flere av presentasjonssidene må få både nytt innhold og en betydelig oppsjaining. Dette krever godt samarbeid med blant annet bedrifter og foreninger som har sider på Hedalen.no.

Nyhetsarkivet fra 2000 til den dagen vi tar i bruk ny publiseringsløsning, vil fungere som i dag. Resten håper vi å flytte inn i WordPress.

Hvor lang tid arbeidet vil ta, er vanskelig å beregne. Kanskje vil vi være klar i løpet av mai 2020. Da er Hedalen.no 20 år.

Kom gjerne med innspill til utviklingsarbeidet!