Sist oppdatert: 06.09.2019 20:08

Hyttebygging

  SVEIN THORSRUD
Det vises til mitt innlegg i avisa Valdres den 24. august, som jeg forstår mange har lest. Min hensikt med innlegget var å få politikerne på banen i en svært viktig sak nå før valget.

Saken bør komme mer fram i dagslyset siden den ikke er omtalt i noen av partiprogrammene. Jeg har fått bare positive tilbakemeldinger fra hele Valdres, men naturligvis flest fra Bagn og Reinli. Dessuten har tre partier svart i avisa. Jeg takker for at dere har tatt dere tid til det i en travel valgkamp. Jeg håper det har bidratt til større grad av bevisstgjøring.

Det jeg savner i svarene er langsiktighet. I kommunalt planarbeid forutsettes det at en har et langsiktig perspektiv. Kommunene har gradvis fått et større arealforvaltningsansvar. Insigelses-instituttet til Staten v/fylkesmannen er gradvis blitt svekket.

Hver enkelt kommune kan hver for seg gjøre omtrent hva den vil med vår dyrebare «naturkapital». Det jeg savner i partienes svar, er deres syn/vurdering av saken i et balansert, langsiktig og bærekraftig naturforvaltningsperspektiv. Kan det skyldes manglende kompetanse?