Sist oppdatert: 06.09.2019 20:08

Sør-Aurdal – samarbeid må til

  ELLING FEKJÆR

Tverrpolitisk Kommuneliste (TPK) sin grunnholdning og slagord er: Samarbeid mellom bygdene er avgjørende for å skape vekst. Sammen gjør vi hverandre gode.

Sør Aurdal består av 5 kirkesogn, altså 5 bygder. Kommunen vår har lange avstander og forholdsvis få innbyggere. Dette skaper til dels utfordringer. Hver bygd har sin identitet, sin kultur, sitt særpreg, Dette må bevares, samtidig må samarbeidet mellom bygdene styrkes. Vi vil da få utvikling og skape vekst. Skal Sør-Aurdal gå en lys framtid i møte, må vi samarbeide mer, men uten å glemme heimbygda vår.

Vi tror Sør-Aurdal får liten tyngde i det nye, store Innlandsfylket fra 2020. TPK mener samarbeidet med de øvrige kommunene i Valdres må styrkes. Valdres må fremstå som en sterk region. Valdres er et godt merkenavn med godt omdømme. Dette må vi styrke. TPK respekterer folkets nei til kommunesammenslåing. Samtidig ser vi klart at skal vi få gjennomslag i viktige saker i den nye fylkeskommunen, må Valdres stå sammen.

TPK har et mest mulig konkret program. Dette fordi du som velger skal se og være trygg på hva TPK står for og i kommunestyret vil kjempe for. Alle vi 19 kandidatene fra hele Sør-Aurdal mener det ikke er nødvendig med partipolitikk i en liten kommune. Vi står derfor på TPK sin liste.

Vi mener det

  • er riktig å se på mulighetene som er i hver bygd og Bagn som sentrum
  • sammen med deg som innbygger ta tak i mulighetene og skape vekst
  • skal gis gode kommunale tjenester fra vugge til grav
  • er viktig å skape et godt omdømme for kommunen vår, slik at ungdommen kommer tilbake etter avsluttet utdanning og folk får lyst til å flytte til Sør-Aurdal

Vi håper du leser TPK sitt valgprogram. TPK har en ukumulert liste. DU bestemmer hvem som skal inn i Kommunestyret ved å sette x foran ett eller flere navn på TPK sin liste.
Godt valg!

For TPK
Elling Fekjær