Sist oppdatert: 07.09.2019 17:43

Husk å stemme i fylkestingsvalget også!

  LARS ELSRUD, LISTEKANDIDAT, INNLANDET HØYRE

Ved årsskiftet blir Hedalen, Sør-Aurdal og Valdres del av det nye Innlandet fylke. Det nye fylket har ansvar for viktige oppgaver innenfor videregående skole, samferdsel / infrastruktur og kultur for å nevne noen.

I løpet av høsten starter arbeidet med å bygge det nye Innlandet fylke. I den forbindelse er det reist to viktige spørsmål som det skal arbeides med av fylkespolitikere og andre aktører: Hvilken politikk trenger Innlandet nå? Hva skal vi satse på?

Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som skal være et felles referansepunkt i diskusjonen om hva vi vil med Innlandet i framtiden. Dette kunnskapsgrunnlaget gir en god oversikt over status og utviklingstrekk på sentrale områder i Innlandet. Dette kan leses her.

Det er viktig å stemme på fylkestingsvalget. Innlandet Høyre har en god politikk for det nye Innlandet. Og Innlandet Høyre har en god liste med kandidater som står klare til å gjøre en god jobb i forskjellige posisjoner som skal fylles av faste fylkestingspolitikere og deres vararepresentanter.
Husk å stemme i fylkestingsvalget også!
Godt valg!

Lars Elsrud
listekandidat, Innlandet Høyre