Sist oppdatert: 07.09.2019 11:46

Fremtidens Sør-Aurdal

  OLAV KRISTIAN HUSEBY, SØR-AURDAL HØYRE

En valgkamp er nesten over. Jeg vil takke alle de som har tatt seg tid til å snakke med oss på stand, ved husbesøk og på de arrangementene vi har deltatt på. Disse samtalene har gitt oss stor motivasjon til å arbeide for innbyggerne i Sør-Aurdal kommune.

Jeg har møtt veldig mange blide sør-aurdøler, hytteinnbyggere og turister. Jeg har fått mange gode innspill fra de jeg har møtt, et godt knippe med kritiske kommentarer, krydret med gode ideer og ønsker for utvikling av kommunen.

Alle jeg har snakket med, trekker frem gode argumenter for å bo i Sør-Aurdal. Felles er ønsket om at vi må fortelle alle andre hvor fint vi har det, og dermed få flere til å bo i kommunen vår.

Arbeidsplasser er også et viktig tema og det er også ønsket om kort avstand til skole, helsetjenester og fritidstilbud.

I flere samtaler har nærheten og samarbeid med de nærliggende kommuner blitt trukket frem. For oss i Høyre er samarbeid med både andre kommuner og andre partier viktig. Vi ser også videre rundt og arbeider for gode regionale relasjoner, slik at vårt område kan utvikles på en god måte. Høyre har et godt nettverk i fylket og nasjonalt.

Høyre vil de neste fire år se på næringsutvikling i kommunen. Vi er gode på mye, men hva kan vi gjøre bedre? Hvor er hullene i næringslivets tjenestetilbud som vi kan tette? Hva savner innbyggerne og gjestene våre? Høyre ønsker aktivt å arbeide for å få nye arbeidsplasser til kommunen. Vi må tørre å dra ut og leite opp bedrifter som med fordel kan etablere seg hos oss.

Hvordan skal vi utvikle skolene, helsetjenesten og organisasjonsarbeidet de neste fire år? Dette må skje i tett samarbeid og med god kommunikasjon mellom politikere, administrasjonen, ansatte og innbyggere. Høyre vil arrangere møteplasser for både innbyggere, næringsliv og fritidsinnbyggere. Vi må sørge for at alle føler seg inkludert i det som blir fremtidens Sør-Aurdal.

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket, respekt for privat eiendomsrett, lokal sjølråderett og tro på at politikken skal legge til rette for private og lokale initiativ.

For å sikre en god utvikling av Sør-Aurdal må du avgi din stemme. Husk at du kan stemme Høyre to ganger. Én gang på kommunelista og én gang på fylkeslista.

Godt valg.