Sist oppdatert: 24.01.2020 20:29

Bolystprosjektet – noen refleksjoner

  FINN OLAV TESLO (AP)

Siden valget i september har jeg gradvis fått noe informasjon om bolystprosjektet, og dette har skapt forventninger. Etter å ha lest saksdokumentene før kommunestyremøtet 23.01.20, har forventningene mine blitt enda større til dette prosjektet som ble vedtatt på dette møtet.


Finn Olav Teslo

Dette handler om å systematisk bekjempe vår alles felles fiende i Sør- Aurdal kommune, nemlig befolkningsnedgangen. Jeg tar det for gitt at alle støtter opp om dette svært viktige prosjektet slik at prosjektgruppa og prosjektleder får positive og kreative innspill til arbeidet. Kritiske spørsmål er selvsagt en del av dette, og blir viktig for at hvert tiltak blir kvalitetssikret.

Prosjektgruppa er valgt, men den kan utvides. Det er svært viktig at alle bygdene i kommunen er representert i gruppa slik at alle er medeiere i prosjektet. Prosjektet er foreløpig planlagt for tre år der arbeidsmålene for hvert år er definert. Håpet er at man skal lykkes så godt i dette arbeidet at det blir en varig struktur i Sør-Aurdal med et tett samarbeid mellom kommunen og næringslivet.

At Kjell Eriksen skal være prosjektleder i oppstartfasen, er jeg meget godt fornøyd med. Han har jeg lært å kjenne som en innovativ person med mange konstruktive ideer. Eriksen har arbeidet med prosjekter i svært mange år. Jeg har dessuten et inntrykk av at prosjektgruppa har vært drevet med stor entusiasme.

Jeg var tilstede på et møte nylig sammen med to i prosjektgruppa da det tikket inn sms med info om at 6000 kr hadde kommet inn fra næringslivet. Da ble det veivet med hånda akkurat som når Johaug vinner en distanse. Forresten var det kommet inn kr 117 000 fra næringslivet pr. 23.01.20, og flere tunge aktører er ventet å bidra i tillegg!

Avslutningsvis tenker jeg at vi alle må engasjere oss i dette, og ikke nøle med å spille inn ideer vi har til prosjektgruppa og prosjektleder. Dette er det desidert viktigste prosjektet i kommunen, og gode resultater vil få helt avgjørende betydning for framtidig handlekraft for kommune og for næringslivet.

Bagn, 24.01.20

Finn Olav Teslo, representant i kommunestyret for AP