Sist oppdatert: 27.01.2020 17:08

Base Elg

  ARILD BJØRNSTAD

Styret i Bautahaugen Samlinger har satt ned en arbeidsgruppe for å synliggjøre for nåtid og ettertid hva base Elg var.

 

Hedalen og Vassfaret ble plukket ut til å spille en sentral rolle i frigjøringen av Norge og det foregikk mye spennende som Hedalen bør ta vare på. I år er det 75 år siden frigjøringen og derfor en passende anledning. Gruppa består av Arild Haglund, Tom Lium, Jan Warberg og Arild Bjørnstad.

 

Styret i Bautahaugen samlinger ønsker å få kontakt med de som måtte ha gjenstander, bilder eller historier fra og om base Elg. Dette for å registrere og ta bilder. Det vil bli en liten utstilling i Brakadokka, men hovedvekten legges på det digitale i form av hjemmeside, film, skilting etc.
 

Vi ønsker også tips om containere i terrenget slik at dette kan merkes som krigsminner. Ta kontakt med: Arild Bjørnstad telefon 90 40 92 80, eller arild.bjornstad@hotmail.no