Sist oppdatert: 30.01.2020 16:44

Ny mobilmast på Øyvassfjell satt i drift

  OSMUND UELAND

Hyttesamfunnet Nes Østmark fikk i dag 30. januar 2020 sin egen mobilmast.

Telenor har bekostet mast og hytte, mens hytteeiere og grunneiere i Nes Østmark (hovedsakelig Liemarka Vel) har betalt strømtilførsel til vel kr 400 000. Hallingkraft har ført frem strøm på rekordtid. Grunneier har stilte seg positiv. Nesbyen kommune hadde ikke penger til å delta i mobilmast-prosjektet.

Prosessen overfor ledelsen i Telenor, startet for full i 2016, da det var klart at Liemarka Vel ville få strøm frem til hyttene. Likemarka Vel sitt bidrag har vært avgjørende for å få dette til.

Bakgrunn

Nes Østmark har utmerket seg med sitt arbeid til felleskapets beste. De 4 foreningene Liemarka Vel, Thoenmarka Hyttevelforening, Nes Østmark sti og løypeforening og Buvasstølan stil og løypelag, teller tilsammen ca. 500 hytter.

Buvasstølan sti og løypelag, som ble dannet i 2013, har vært en pådriver i arbeidet med å utvikle Nes Østmark til et attraktivt hytteområde gjennom prosjektet «Et løft for Nes Østmark». Det har inkludert gode møteplasser, enhetlig skilting i samarbeid med DNT, opparbeiding av gjennomgående sti – Vassfarstien, og gjennomgående skiløype – Eventyrløypa, som nabokommunene har videreført fra Flå til Gol og Hemsedal. Nesbyen kommune, Gjensidigestiftelsen, fylkeskommune og næringsliv i kommunen har alle bidratt økonomisk i tillegg til betydelige egne innsamlede midler til ny løypemaskin og annet.

Bedre mobildekning i Nes Østmark og en egen DNT Hytte mellom Fønhus-koia og Golsfjellet, har alltid vært en del av ambisjonen.

Dagens mobilmast gir naturlig ikke dekning til alle hytteområdene i Nes Østmark, og heller ikke hele Vassfarvegen. Nes Østmark ser frem til at der kan komme en mobilmast til på høyeste punkt langs Vassfarvegen. Etter det er det bare en DNT hytta som mangler.