Sist oppdatert: 22.04.2020 17:29

Tanker og innspill rundt korona/covid-19

  ARNFINN HELGE KVAM, BANKSJEF I VALDRES SPAREBANK
 

Økt pågang fra kunder er noe de fleste bankene merker om dagen, som følge av den spesielle situasjonen som vi alle står i. Det er henvendelser fra folk som er permittert, bekymrede bedriftskunder som ser inntektsgrunnlaget gradvis eller brått har blitt borte. Det er nå vi ser at lokal tilhørighet, lokalkunnskap og nærheten til kunden er viktig for svært mange. Alle medarbeiderne er i full sving, og bankdriften går ellers som normalt. Man føler virkelig med de som er rammet i disse dager.
 

Tiltak for å hjelpe både private og bedrifter var Valdres Sparebank tidlig ute med, disse lanserte vi allerede 11. mars, noe som svært mange kunder har benyttet seg av.

 

Avdragsfrihet kan være lurt å tenke på for dem som står i fare for å bli permittert, men ikke er det ennå. Det samme gjelder for bedriftene som opplever redusert omsetning. Med avdragsfrihet kan du få bygd opp nødvendig likviditet og buffer i disse utfordrende tidene.

Regjeringen har handlet raskt med tanke på støtteordninger, og det er godt å se at et så å si samlet storting og regjering har samarbeidet godt i denne perioden. Det er innført utsatt innbetaling på første termin av merverdiavgiften, skattemessige grep, statsgaranterte lån og kontantstøtten er nå lansert, for å nevne noen.

På bankens hjemmeside finner du mye informasjon om de statsgaranterte lånene, samt at det er lagt ut en lenke til et likviditetsbudsjett, informasjonen finner du her https://valdressparebank.no/aktuelt/statsgaranterte-laan.
 

Kontantstøtten til bedriftene, ser ut til å kunne treffe mange av de lokale bedrifter i Valdres! Ordningen vil i første omgang vare for mars, april og mai, og man vil kunne få dekket inntil 90 % av de faste kostnadene.

Dette vil kunne hjelpe mange bedrifter som nå står i en vanskelig situasjon.
Søknadsportalen ble klar 18. april for de bedriftene som ble pålagt å stenge, mens den ble åpnet 20 april for øvrige bedrifter som er rammet av corona-krisen.
 

Ordningen er slik:

 • Bedrifter som har blitt pålagt å stenge: Disse vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader.
   

 • Bedrifter med inntektsfall: Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent i april og mai (20 prosent i mars) vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel.
   

 • Minstegrensen for å få kompensasjon: Denne er på 5000 kroner. Maksgrensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden.

  Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av:
  - hvor mye omsetningen har falt
  - størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader
  - hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

Følgende ser ut til å falle inn under faste kostnader

 • Leie av lokaler

 • Lys og varme

 • Renovasjon, vann og kloakk

 • Andre leiekostnader

 • Regnskap, revisjon og annen rådgivning

 • Kontorkostnader (f. eks kommunikasjon)

 • Forsikring og transportmidler

 • Kontingenter

 • Forsikringspremie

 • Netto renteutgifter

Mer informasjon og søknadsportalen finner du på https://kompensasjonsordning.no/
 

Videre så finner man mye nyttig informasjon hos Skatteeateten rundt ulike covid-19 lettelser på deres sider https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/
 

Den usikre perioden samfunnet befinner seg i, viser hvor viktig det er at bankene leverer gode resultater år for år. Valdres Sparebank er 160 år i år, og er en av de mest solide bankene i Norge! Dette gir oss, og mange andre solide banker med oss, et godt handlingsrom i utfordrende tider.

 

Vi reduserte renten to ganger i løpet av en uke i mars, både for private og bedrifter. I tillegg ble rentenedsettelsen effektuert i løpet av samme uke som vi besluttet den. Det at vi setter ned utlånsrenten på både lån og kreditter før vi får gjort det på innskuddene koster banken mye, men vi ser på det som en del av vår dugnad i disse dager. Det at vi både er solide og svært likvide gir oss et godt handlingsrom for å hjelpe kundene våre gjennom unormalt tøffe tider som vi nå er vitne til.   
 

Handle lokalt er og vil være viktigere enn noen gang! Når de smittereduserende tiltakene reduseres og fjernes helt etter hvert, vil det kunne ta lang tid før mye av næringslivet i Valdres vil kunne være i normal drift. Påsketrafikken er svært viktig for mange av bedriftene i Valdres, og denne ble sterkt redusert som følge av nødvendige tiltak for å redusere smitten av corona-viruset. Valdres har blant den største tettheten av fritidsboliger, samt rundt 650.000 turistgjestedøgn årlig som bidrar til arbeidsplasser i Valdres.

Det er nå vi som innbyggere i Valdres kan bidra, slik at de lokalene bedriftene kan opprettholde så normal drift som mulig. Er favorittbutikken din stengt som følge av situasjonen, du får ikke reist til butikken eller det er redusert åpningstid? Sjekk ut de lokale bedriftenes hjemmesider, ofte har du mulighet til å handle der og fortsatt bidra lokalt.

 

Dersom butikken «din» mangler kjøpsmulighet, så send de en e-post og hør om du kan få handlet hos dem.

I tillegg til at det er viktig med arbeidsplassene i seg selv for innbyggerne våre og levende lokalsamfunn, sikrer lokale arbeidsplasser god kommuneøkonomi gjennom skatteinngang. Mange av bedriftene er viktige bidragsytere gjennom støtte og sponsormidler til ulike arrangementer, lokallag og idrettslag.

Det kunne vært listet opp uendelig mye mer på hvorfor det er viktig at vi handler det vi kan lokalt, og ser man på mangfoldet av bedrifter, kan vi ordne det aller meste lokalt! 
 

Dugnadsånden lever for fullt! Ikke bare er det mange av bankene som nå har bidratt gjennom rentenedsettelser og andre lettelser. Butikker tilbyr utkjøring av varer, det opprettes grupper på Facebook hvor man kan tilby handlehjelp. Mange steder ble det organisert ettersyn av hytter som stod ubrukt. Dette er en stor trygghet for mange hytteeiere som i perioden med forbud ikke fikk benyttet seg av hyttene sine. Trafikken langs veien og i gatene viser at den nasjonale smittereduserende dugnaden etterleves.
Det gjør meg glad at dugnadsånden lever i beste velgående i vårt distrikt.

Med nær 19.000 hytter i Valdres, ser man at hytteeierne har respektert det midlertidige forbudet som gjaldt frem til 20. april, og således bidratt godt i den nasjonale dugnaden. Og vi gleder oss nok alle til turistene er tilbake i Valdres når alt etterhvert normaliserer seg igjen.
 

Vi lever i en global verden og globalt marked, noe som har sine fordeler på svært mange områder. Samtidig ser man viktigheten av å ha lokale og nasjonale produsenter innen alt fra matvarer til øvrige leveranser som en del av vår nasjonale beredskap. Jeg håper og tror at dette kan endre noe av vårt syn på viktigheten av transportsektoren som sørger for at produsenter og butikkene får sine varer på farbare veier, landbrukssektoren som produsere mye av maten vår for å ha nevnt et par av mange sektorer som kunne vært nevnt, og ikke minst alle de lokale arbeidsplassene rundt i Norges land som bidrar til vårt velferdssamfunn!
 

Sjekkliste til bedriftene i disse utfordrende corona-tidene:
Likviditet vil være et viktig fokusområde for ledelsen og styret fremover. Det vil være svært viktig å ha kontroll på de faktorene som avgjør bedriftens likviditet fremover.
 

 • Utarbeid rullerende 2-3 mnd likviditetsbudsjett som oppdateres hver mandag.

 • Se på hvilke alternativer man har, og vurder ut fra en fremdriftsplan når tiltak skal iverksettes. 

 • God informasjon internt er spesielt viktig i vanskelige tider, som fort kan være grobunn for både uriktig og riktig «ryktespredning».

 • Bruk roligere perioder til å videreutvikle bedriften, ha is i magen og ikke trekk forhastede konklusjoner.

 • Ha løpende kontakt med banken din, de største aksjonærene og eventuelt kreditorene.

 • Hold jevnlig kontakt med dine ansatte, de er bedriftens viktigste ressurs.

 • Kan bedriften være berettiget statsgaranterte lån gjennom banken?
  Kan din bedrift være berettiget kontantstøtteordningen som regjeringen nylig la frem?  Har bedriften en god nok hjemmeside og med salgsmuligheter?

 

Ta vare på hverandre er en siste oppfordring. Det er mange som av ulike grunner nå er ensomme, enten som følge av permittering eller en form for isolasjon som smittereduserende tiltak. Plukk opp telefon og ring, bruk Skype og Facetime til de du vet sitter alene nå når en del av det sosiale nettverket over natten er blitt kraftig redusert for mange.