Sist oppdatert: 23.04.2020 17:02

Felles smitteavdeling i  Vang

  ARNE HEIMESTØL

–  Døra er fortsatt åpen om noen ønsker felles smitteavdeling med Vang, sier ordfører Vidar Eltun til "Valdres".

I denne kommunen er det opprettet en avdeling med 10 senger for hele Valdres. Det er etablert en turnus med 14 personer. Kommuneoverlegen har uttalt at dette er en minimumsbemanning. Ifølge denne legen kreves det enda flere i turnusen om sengene fylles.

Nå viser det seg at flere Valdres-kommuner er i ferd med å opprette egne avdelinger i tillegg til avdelingen i Vang. Sør-Aurdal er én av disse kommunene. Ifølge varaordfører Olav Kristian Huseby er det ikke gjort noen bygningmessige endringer i lokalene som er tenkt brukt. Det er imidlertid laget en plan for hvordan en kan bruke lokaler på sjukeheimen om behovet skulle oppstå.

Hvis seks kommuner skal ha hver sine turnuser med 14 ansatte, da sier det seg selv at dette blir krevende for alle. Disse fagpersonene må jo hentes ut fra eksisterende virksomheter. Om hver kommune får en koronapasient hver på samme tid, vil 84 helsearbeidere være i sving for å ta seg av dem. Det er kostbart. Det må gå ut over andre deler av samtlige kommuners virksomheter. og vi blir veldig sårbare, sier ordfører Eltun.

Eltun peker på at Vang har fått signaler fra fylkesmannen om at det vil komme penger til en interkommunal løsning. Han er usikker på hva som vil skje om den interkommunale løsningen blir borte.