Sist oppdatert: 26.04.2020 15:17

Hedalen barne- og ungdomsskole

  TOM LIUM

Mandag åpnes skolene igjen for elever fra 1. til 4. trinn, seks uker etter at regjeringen vedtok at alle skoler og barnehager skulle stenges.

Også skolefritidsordningen (SFO) åpner mandag fra 0730–1600.
5–10. klasse forsetter med hjemmeskole inntil videre. I tillegg skal vi fortsatt ha et tilbud til foresatte i kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave samt barn med særlige behov.

Vi har nå gjort forarbeid sammen med teknisk avdeling for å etterleve anbefalingene fra myndighetene og kravene i smittevernveilederne som er utarbeidet for åpning av skolene. I tillegg skal vi skape trygghet for elevene som har vært borte fra skolen i perioden. Dette har medført noe kortere/endrede skoledager, samt organisering for å ivareta kravene til smittevern.

På skolen vi det være ulike smitteforebyggende tiltak med stort fokus på hygiene, avstand mellom elevgrupper og forsterket renhold på utsatte områder.

Vi minner om følgende:
  • Foreldre kan ikke følge eleven inn i skolebygningen.

  • Elever med luftveissymptomer skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse IKKE møte på skole/SFO.

  • De SKAL holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.

  • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon, skal IKKE møte på skole/SFO.

  • Elever i risikogrupper eller som har nær familie i risikogrupper skal fremdeles får hjemmeundervisning.

Vel møtt til mandag!