Sist oppdatert: 27.04.2020 16:18

Skolene får vikarpool

  ARNE HEIMESTØL

I årsmeldingen for 2019 leser vi at skolene sliter med å få kvalifiserte vikarer ved sykefravær. Kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven opplyser at kommunen fra skoleåret 2020/21 vil opprette en vikarpool i 100 % stilling. Vikarpoolen skal i utgangspunktet være stasjonert i Begnadalen. Dette for å kunne ivareta den mest sårbare skolen i kommunen.


Foto: Wikipedia

Det er svært utfordrende å få tak i vikarer med relevant utdanning både i barnehage og i skole.

For skolene blir løsningen ofte å slå sammen klasser, eller at lærere går inn og tar ekstra undervisningstimer. Det utbetales da ikke ekstra lønn, men timene
avspaseres.

En stor del av mindreforbruket i Oppvekst og kultur skyldes at det ikke har blitt satt inn vikar ved sykefravær, og i de tilfellene det blir satt inn vikar, har denne en vesentlig lavere årslønn. Mindreforbruket på oppvekst og kultur var 1 362 000 kroner i 2019.

Fravær kan ha ulike årsaker. Sykefravær ved skolene i 2019:

Skole Sykefravær
Sør-Aurdal ungdomsskole 5,8 %
Bagn skule 3,8 %
Begnadalen skole 9,3 %
Hedalen barne- og ungdomsskole 5,5 %

I årsmeldinga leser vi følgende:

Ingen av tjenestene innen Oppvekst og kultur kan vel betegnes som store tjenester. Det er ekstra sårbart med fravær når tjenestene består av få ansatte, og det knyttes stor bekymring til de aller minste tjenestene våre.

Alle kan bli syke, og vi ser at utfordringen med å knytte til oss vikarer med relevant utdanning fører til at det ikke settes inn vikar. Sykefraværet vil slik føre til en ekstra belastning for resten av de ansatte og forringe kvaliteten på tilbudet.