Sist oppdatert: 28.04.2020 14:36

Sykefravær i Sør-Aurdal kommune

  ARNE HEIMESTØL

I årsmelding for 2019 leser vi at sykefraværet var på 7,8 %. Dette er en nedgang fra året før da sykefraværet var på 8,1 %.
  • Egenmeldt fravær av mulige dagsverk: 0,9 %

  • Legemeldt fravær av mulige dagsverk: 6,9 %

  • Totalt sykefravær var på 8,8 % (9,3 % i 2018) for kvinner, og 4,0 % (2,9 % i 2018) for menn.

Sykefraværet i tilrettelagte tjenester var i 2018 på 15,3 %. I 2019 ble det redusert til 12,8 %. – Det har kontinuerlig jobbet med å få ned sykefraværet. Tilrettelagte tjenester har hatt tett samarbeid med Arbeidslivssenteret med fokus på å skape trivsel og få personalet til å være på jobb, leser vi i årsmeldingen.