Sist oppdatert: 29.04.2020 17:22

Heder til Anne Karin og Knut Erik

  ELLING FEKJÆR

I disse spesielle koronatider fikk to medarbeidere nylig tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Overrekkelsen fant sted ute i det fri på tunet på Fekjær.


Medaljemottakerne gratuleres av styreleder for Stiftelsen Fekjær,
Ståle Borgersen – med god avstand i disse koronatider

Fekjær er snart 50 år som psykiatrisk institusjon. Gjennom alle år har Fekjær hatt mange dyktige medarbeidere. Takket være dyktige ansatte har Fekjær et godt omdømme, gir god behandling og har stor innsøking av pasienter fra hele Norge. Omdømme gjør at vi rekrutterer godt med fagfolk.

Mange ansatte har arbeidet ved Fekjær mellom 10 og 20 år. To ansatte har arbeidet sammenhengende i 30 år. Fekjær ønsket å hedre disse to dyktige medarbeiderne.

Anne Karin Steinsæter, Bagn, begynte 17. april 1990 i 100 % stilling som psykiatrisk hjelpepleier. Hun har gjennom alle år hatt full stilling og de fleste år vært koordinator for innegruppa.

Hun har gjennom mange perioder vært leder av AMU (arbeidsmiljøutvalg) og vært en sentral tillitsvalgt. Anne Karin er en dyktig fagperson. Hun har evne til å tilegne seg ny kunnskap og kan miljøterapi. Hun er en tradisjonsbærer og dyktig til å lære opp nytt personell. Tross lang arbeidsvei er Anne Karin alltid den første på jobb om morgenen og ofte den siste som reiser hjem etter endt vakt. Anne Karin har stor tillit hos pasienter, blant kollegaer og ledelse.


Anne Karin Steinsæter mottar Det Kongelig Selskap for Norges Vels medalje

Knut Erik Digene, Hedalen, ble ansatt som nattevakt 1. november 1989. Han innehar denne stillingen fremdeles. I tillegg har han tatt ekstravakter og i perioder arbeidet noe på dagtid. Dette i tillegg til å være nattevakt. Knut Erik er en trygg person, som kommer lett i kontakt med mennesker. Han har en atferd som gir tillit, og er dyktig til å forebygge vanskelige situasjoner. De siste årene har han tatt formell kompetanse.

Knut Erik ble selvsagt overrasket over tildelingen. I sin hilsningstale uttrykte han det ikke er en selvfølge å ha en så god arbeidsplass som Fekjær. – Det har vært mange dager og netter totalt, men årene har gått fort, sa Digene.


Knut Erik Digene mottar Det Kongelig Selskap for Norges Vels medalje

Fekjær gratulerer Knut Erik og Anne Karin med hedersbevisningen. Vi håper de fortsatt vil arbeide ved Fekjær psykiatriske senter i mange år inn i framtida!