Sist oppdatert: 01.05.2020 09:52

17. mai 2020 i Hedalen

  LISBETH GARLI, LEDER I 17. MAI-KOMITEEN OG ARNE HEIMESTØL, REDAKTØR PÅ HEDALEN.NO

17. mai kan, bør og skal feires i år også. På grunn av korona-krisen blir det en annerledes markering enn det vi er vant til.

17. mai-komiteen har hatt to nettmøter til nå og fortsetter sitt arbeid neste onsdag. Planene begynner å ta form. Noe av det komiteen har planlagt, ønsker vi at beredskapsgruppa i kommunen skal vurdere. Vi skal ikke legge opp til en feiring som utsetter noen for smittefare.

Restriksjonene som er innført nasjonalt og lokalt, gjør at vi ikke kan samles i store grupper på ett sted. Det blir derfor en rekke markeringer som filmes og publiseres på Hedalen.no i løpet av 17. mai.

Dette gjelder for eksempel flaggheising på skolen og Hedalsheimen og bekransninger på kirkevangen og Bautahaugen.

Gudstjenesten i Hedalen stavkirke spilles inn noen dager før 17. mai, og Hedalen ungdomslag viser opptak av en Den spanske flue på ettermiddag/kveld.

Arrangementene vi har nevnt til nå, er ikke åpne for alle. (Du kan se dem digitalt.) Hedalen sangkor og Hedalen musikkorps håper vi kan være til stede på noen av innspillingene.

Bilkortesje

Bilkortesje blir årets alternativ til 17. mai-tog. Den starter i Åsli kl. 11.00, kjører gjennom bygda til Hedda hytter. Kjøretøy kobler seg på etter hvert som kortesjen beveger seg sørover bygda. Veteranbiler og andre kjøretøy er også hjertelig velkomne til å delta!

Første bil håper vi skal kunne spille musikk som passer til dagen, og vi anmoder dem som skal være med i kortesjen, om å pynte kjøretøyene sine med flagg, løv og annet. Kortesjen vil kjøre i ca. 30 km/t.

Samling ved skolen?

Ved Hedda hytter snur vi og kjører tilbake til skolen, enveiskjøringa mot Hedalsheimen, forbi Hedalsheimen og tilbake til skolen. Her håper vi at kjøretøyene kan parkere med trygg avstand til hverandre, og passasjerene blir stående ved siden av egne kjøretøy.

Får vi det til, håper vi at det skal være mulig å avfyre salutt. Her trenger 17. mai-komiteen hjelp fra noen som har kompetanse og tillatelse til å gjøre dette. Ta kontakt med Lisbeth Garli på mobil 41 31 80 81 hvis du kan ta på deg et slikt oppdrag.

Kl. 13.00 synger alle Ja, vi elsker dette landet. Vi håper at Hedalen musikkorps kan spille til allsangen.

Når denne markeringen er slutt, er den samlingsbaserte markeringen over, og alle forlater skoleområdet.

Hedalen.no 17. mai

Hedalen.no publiserer markeringen etter hvert som opptak blir klare. Ordfører Marit Hougsrud holder tale for dagen. Denne legges ut like etter at bilkortesjen er avsluttet.

Vi håper også å få innspill fra skole og barnehage som kan filmes på forhånd.

Vi oppfordrer ellers bygdefolk og hyttefolk til å sende bilder til redaksjonen fra 17. mai-feiringa. Bildereportasjen oppdateres fortløpende utover dagen og kvelden.